Close

Børsen Festlokaler

Børsbygningen som ble reist i 1868-1871, skulle stå i sentrum for både hverdag og fest. Næringslivet ønsket et representasjonslokale med attraktiv festivitetssal. Salen fikk en sentral plass mot Bragernes torg, byens storstue.

Ønsker du å leie Børsen Festlokaler: www.borsenfestlokaler.no

 

Ved innvielsen i 1871 var salen fortsatt uferdig. I Drammens Tidendes reportasje fra åpningen heter det at "Alle mangler skulle derfor skjules; rundt hele salen var det oppført fotpanel av bjerkeløv, barlind og ekeløv. Utenpå de uferdige søyler var det satt opp trepanel, pyntet med ekekranser og forsynt med kapitèler i form av kroner og blomsterdekorasjoner."

 

Arkitekt Emil Victor Langlet planla festsalen med et avansert ventilasjonssystem. I hver ende av salen ble det bygget galleri i tilknytning til garderober for hhv. damer og herrer. Sannsynligvis var det dekorasjons- og teatermaler Wilhelm Krogh som malte de elegante medaljongene på veggene. Krogh dekorerte interiøret i Teatret i 1873 og omtrent på samme tid malte han flere himlinger i ordfører C. O. Lunds gård i Tollbugata.

 

Børsen skulle raskt bli det fremste festlokalet i byen, men var i mange år forbeholdt næringslivets og kommunens offisielle arrangementer. Blant høydepunktene er kongehusets besøk. Både kong Haakon, kong Olav og kong Harald har gjestet lokalene. Ved andre offisielle mottakelser og større jubiléer Børsen også stått i begivenhetenessentrum. Selskapsklubben St. Olavs Klub med klubblokaler i de tilstøtende gemakker har dessuten vist å sette pris på festlokalet.

 

Festivitetslokalet i Børsen har hele tiden hatt eget vertskap. Restauratør Ståle Simensen tiltrådte i 1997 og sørgergjennom Børsen Festlokaler & Catering (tlf. 32 83 50 45) for festens kulinariske innhold. Festlokalet er i dag 

 

Litteratur:
Jo. Sellæg: Fra tømmer til høyteknologi. Drammen Næringslivsforening 1847-1997. Drammen 1997.

Jo. Sellæg: Klubben i Drammen. St. Olavs Klub 1799-1999. Drammen 1999.