Drammen24

Næringslivsforening i Drammensregionen gir ut næringslivsmagasinet Drammen24 tre ganger i 2019. Magasinets mål er å bidra til utvikling av næringslivet i Drammensregionen.

Vi fokuserer på utvikling av samarbeid og fellesskap imellom bransjer og bedrifter i regionen, og ønsker å profilere både Drammen og Drammensregionen utad og være et utstillingsvindu for næringslivet i området.

UTGIVER: Næringsforeningen i Drammensregionen PROSJEKTLEDERE:  Per-Jan Brekke (redaksjonelt) og Wang Media AS (markedsføring/annonser)  REPORTASJETIPS: Godt Sagt · Tlf. 32 80 62 50 · post@godtsagt.no  ANNONSER:  Ellen M. G. Wang · tlf 930 38 223 · post@wangmedia.no  ANSVARLIG REDAKTØR: Per-Jan Brekke · 926 64 526 · per-jan@godtsagt.no

Utgivelsesplan Drammen24

Næringsforeningen har vært utgiver av Drammen24 siden 2013. Vi utgir tre papirutgaver i 2019, og har et opplag på 10.000 som distribueres til samtlige virksomheter i utvidet Drammensregion.

 

Digitalutgaven av magasinet distribueres direkte pr. mail til våre nærmere 1.000 medlemsbedrifter med over 3.000 unike mailadresser.

Magasinet er også å finne i bedriftsresepsjoner, hoteller og andre sentrale plasser i regionen.

 

Utgivelsesplan med tema 2019: 

Uke:       Hovedtema:

20          Kompetanseregionen
39          Næringslivsdagene og Eiendomsdagen
45          Det ”Nye” Drammen
 

 

Reportasjetips sendes til; per-jan@godtsagt.no

 

 

Annonsepriser Drammen24

2019:

 

Vi tilbyr modulene

  • 2/1s. utfallende: 420 x 297 + 5 mm Satsflate: 406 x 284 mm. - etter avtale
  • 1/1s. 210x297 mm +4 mm Satsflate: 196x284 mm Kr 24.000,-
  • 1/2s. br. 196x135 mm stående: 96x284 mm Kr 13.000,-
  • 1/4s. br. 96x140 mm Kr 7.000,-
  • Rubrikk-ann. br. 94x68 mm Kr 4.000,-


Prisene er basert på tilsendt ferdig annonsemateriell i elektronisk format. Mva er ikke inkludert.

 

Vi skreddersyr annonsepakker.


For annonser kontakt:

Ellen M. G. Wang | tlf 930 38 223 | post@wangmedia.no