Drammen24

Næringslivsforening i Drammensregionen gir ut næringslivsmagasinet Drammen24 fire ganger i året. Magasinets mål er å bidra til utvikling av næringslivet i Drammensregionen.

Vi fokuserer på utvikling av samarbeid og fellesskap imellom bransjer og bedrifter i regionen, og ønsker å profilere både Drammen og Drammensregionen utad og være et utstillingsvindu for næringslivet i området.

UTGIVER: Næringsforeningen i Drammensregionen PROSJEKTLEDERE:  Per-Jan Brekke (redaksjonelt) og Wang Media AS (markedsføring/annonser)  REPORTASJETIPS: Godt Sagt · Tlf. 32 80 62 50 · post@godtsagt.no  ANNONSER:  Ellen M. G. Wang · tlf 930 38 223 · post@wangmedia.no  ANSVARLIG REDAKTØR: Per-Jan Brekke · 926 64 526 · per-jan@godtsagt.no

Utgivelsesplan Drammen24

Næringsforeningen har vært utgiver av Drammen24 siden 2013. Vi utgir fire utgaver pr. år og har et opplag på 10.000 som distribueres til våre medlemsbedrifter (over 950 bedrifter) samt til samtlige virksomheter i Drammensregionen.

Magasinet er også å finne i bedriftsresepsjoner, hoteller og andre sentrale plasser i regionen.

 

Utgivelsesplan med tema 2019: 

Uke:       Hovedtema:

13          Eiendoms- og kontorbyen  
21          Den nye kompetanseregionen
40          Næringslivets dag og Eiendomsdagen
46          ”Nye” Drammen
 

 

Reportasjetips sendes til; per-jan@godtsagt.no

 

 

Annonsepriser Drammen24

2019:

 

Vi tilbyr modulene

  • 1/1s. 210x297 mm +4 mm Satsflate: 196x284 mm Kr 24.000,-
  • 1/2s. br. 196x135 mm stående: 96x284 mm Kr 13.000,-
  • 1/4s. br. 96x140 mm Kr 7.000,-
  • Rubrikk-ann. br. 94x68 mm Kr 4.000,-


Prisene er basert på tilsendt ferdig annonsemateriell i elektronisk format. Mva er ikke inkludert.

 

Vi skreddersyr annonsepakker.


For annonser kontakt:

Ellen M. G. Wang | tlf 930 38 223 | post@wangmedia.no