Close
Onsdag 22. mai kl. 09:00 - 15:00
Drammen Teater
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille standplass
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
as
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Standplasser
Close
Onsdag 22. mai kl. 09:00 - 15:00
Drammen Teater
Registreringsfrist:
15.05.2019 23:59
Pris:
1390,-
Pris ikke medlem:
1890,-
Prisen inkluderer lunsj. Ved avbestilling senere enn 16. mai påløper omkostninger på kr 590. Prisene er eks.mva
Jeg vil gjerne delta
Fyll inn feltene og send
meld på
Jeg vil gjerne delta
Student? klikk her
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Servering Warning
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Close
Onsdag 22. mai
Drammen Teater
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille servering
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
22. mai - Drammens Teater
22. mai - Drammens Teater
Onsdag 22. mai kl. 09:00 - 15:00
Drammen Teater
Registreringsfrist deltagelse: 15.05.2019 23:59
Pris deltagelse: medlem 1390,-  / ikke medlem: 1890,-
Prisen inkluderer lunsj. Ved avbestilling senere enn 16. mai påløper omkostninger på kr 590. Prisene er eks.mva

Bærekraft 2.019 - Hva betyr bærekraft for min lønnsomhet og bunnlinje?

Bærekraft 2.019 - Hva betyr bærekaft for min lønnsomhet og bunnlinje?

Programmet er under utvikling - meld deg på i dag!

Bærekraft i praksis
"Jeg ønsker at vi skal bygge bærekraft som et konkrurransefortrinn i næringslivet"  - Cilia Indahl 
Cilia Indahl er CEO i Nordic Impact. Hun er også Co-Founder av Sustainability Hub Norway og fagekspert på bærekraftige forretningsmodeller. Hun inspirerer selskaper til å integrere bærekraft i business slik at det understøtter selskapets lønnsomhet.

Cilia er utdannet siviløkonom med dobbel mastergrad i internasjonal business og bærekraftig utvikling fra NHH og HEC Paris. Hun er overbevist om at bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd, og analyserte over 400 bærekraftige forretningsmodeller som del av masteroppgaven sin for å bedre forstå hvordan selskaper kan lykkes med bærekraft. 
Hvordan kan næringslivet og det offentlige sammen kommunisere Drammensregionen som det mest attraktive stedet for folk som vil jobbe med bærekraft og samfunnsutfordringer?
"Samfunnet har problemer verdt å løse" - Torgeir Micaelsen 
Torgeir Micaelsen er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet med 12 år på Stortinget. Micaelsen har lang erfaring med arbeid i skjæringspunktet mellom samfunn og teknologi. Han er utdannet fra Universitetet i Oslo med bachelor i samfunnsvitenskapelige fag og har Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI.

Høsten 2017 startet han Aktiver AS med Siri Holland,  – et lite, spesialisert konsulentfirma. Selskapet arbeider for å koble de reelle behovene som teknologi kan løse for samfunnet, med ideene, teknologien, menneskene og selskapene som kan løse dem. Selskapet ble sommeren 2018 solgt til TRY AS hvor Micaelsen i dag jobber som partner og seniorrådgiver.
Hvordan kan vi utvikle attraktivitet, næringsvekst, inkludering og bærekraft sammen?
Manuela Ramin-Osmundsen, direktør for arbeid og inkludering i Nye Drammen.
Drammen som ny kommune blir etablert 1. januar 2020. Politisk plattform for den nye kommune er vedtatt med en visjon om å være regionhovedstad vest for Oslo, ha konkurransekraft og være et naturlig valg for etablering av attraktive arbeidsplasser. Den nye kommunen skal prioritere folkehelse, tidlig innsats og forebyggende arbeid. I 2019 jobber vi for å rigge den nye kommunen. Vi har innbyggere i fokus. Vi organiserer oss for å styrke kommunens attraktivitet. Og vi vil samarbeide. Hvordan gjør vi det?

Manuela Ramin-Osmundsen (55) er ansatt som direktør for arbeid og inkludering. Hun har ni års erfaring som toppleder i ulike statlige virksomheter, og hun var den første norske statsråden med minoritetsbakgrunn da hun ble utnevnt som barne- og familieminister i 2007. 
IKEA: Hvordan kan vi vokse, med de ressursene vi har tilgjengelig på den ene planeten vår?
Anders Lennartsson er bærekraftsjef i IKEA Norge.
Han har lang erfaring fra IKEA hvor bærekraft har vært den grønne tråden i hans arbeid. Før han kom til Norge for tre år siden var han bærekraftsjef i IKEAs globale matvirksomhet.

IKEA har et mål om å bli klimapositive og 100 % sirkulære innen 2030, og Anders er med å leder denne endringen mot et mer bærekraftig IKEA Norge sammen med alle sine 3000 kolleger.
 
Agropolis: Fremtidens bomiljø
Foredragsholdere: Helene Mork, Salgs- og markedssjef Vestaksen Eiendom, Ragnhild Pedersen Foss, Arkitekt DARK Arkitekter og Line Hellum Fomenko, Arkitekt DARK Arkitekter.
Hvordan skal vi bo i framtiden? Klimautfordringene og behovet for å kunne dyrke sin egen mat vil stå sentralt når vi skal utvikle framtidens bomiljøer. Vi tror også at pendelen svinger fra å bo alene i hvert sitt hus eller leilighet til en boform der fellesarealene blir viktigere og vi kan bo sammen på nye og sunnere måter. Når utbyggere og arkitekter jobber sammen for å skape framtidens bomiljøer er muligheten for å lykkes mye større. Helene fra Vestaksen Eiendom og Ragnhild og Line fra DARK arkitekter presenterer det nyskapende prosjektet Agropolis der bolig og dyrking går hånd i hånd og skaper et unikt bomiljø.
Hva er effektene av fokuset på bærekraft i Atea ?
Tom Gjertsen, Regiondirektør i Atea
Hvordan jobber Atea med bærekraft? Gjertsen vil snakke om hvordan det i praksis påvirker inntjeningen, tjeneste og produkt tilbud, omdømme og evne til rekruttering.

 
​Fra flyktning til seriegründer med sosialt ansvar – We can fix it!
Aiman tar publikum med på en spennende reise hvor han også vil dele gode eksempler på bærekraftige løsninger på dagens problemer. 
Gründer Aiman Shaqura gikk fra å pusse sko og pante flasker på Toten til å omsette for over 100 millioner kroner og ansette over 100 personer i selskaper han startet selv. Nå turnerer han Norge rundt for å dele sin historie om det å komme til Norge som flyktning og hans tankesett som skulle til å komme dit han er i dag
Morgendagens mobilitet
Terje Sundfjord, adm. dir. i Brakar
Dagens kollektivtrafikk må  utvikles til å bli mobilitet som gir bærekraftig transport i hele reisekjeden. Digitalisering og delingsøkonomi skal gjøre det enklere å  få flere til å reise sammen.
Hvordan må forretningsmodeller og næringsutvikling i økende grad ta utgangspunkt i bærekraft?
Lars Wang er daglig leder av Insam as som er et konsulentselskap som arbeider med samfunnsinnovasjon og byutvikling. Selskapet er drammensbasert og har bred erfaringer med utvikle nye og innovative partnerskap mellom næringsliv, offentlig sektorer, sivilsamfunn og forskning/undervisning. 
Lars vil fokusere på hvordan de bærekraftutfordringer vi nå står overfor, spesielt knyttet til klima- og klimarisiko,  betyr at forretningsmodeller og næringsutvikling i økende grad må ta utgangspunkt i bærekraft (Bærekraft 2.0). De strategier som har vært vanlig siden 1980-tallet og som i hovedsak har vært basert på miljø- og klimatilpasning av etablerte varer og tjenester (miljøsertifisering, miljøprofilering mv) ikke vil være tilstrekkelige for å sikre konkurransekraft. Han vil samtidig peke på det tidsvindu næringslivet mellom Oslo og Kongsberg har får å bruke denne utviklingen til å ta en framtidsrettet posisjon på en måte som også styrker regionen attraktivitet som bosted og arena for opplevelser.
 
Bærekraft er mer enn klima og miljø – et regionalt perspektiv
Hvordan kan det offentlige bidra til en bærekraftig utvikling og til å nå FNs 17 bærekraftsmål i Buskerud og i Viken.
Hanne Lisa Matt er internasjonal bedriftsøkonom med en master i utviklingsstudier, bor i Røyken og er opprinnelig fra Freiburg i Tyskland. Hanne Lisa leder hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i Buskerud fylkeskommune med ansvar for regional klima- og miljøpolitikk, næringspolitikk og bærekraftig samfunnsplanlegging. Hanne Lisa har bred internasjonal yrkeserfaring og er opptatt av å få til bærekraft og et grønt skifte i alle sektorer.