Close
Onsdag 25. august 2021 kl. 14:00 - 16:00
Drammens Børs – festsalen
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille standplass
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
as
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Standplasser
Close
Onsdag 25. august 2021 kl. 14:00 - 16:00
Drammens Børs – festsalen
Registreringsfrist:
25.08.2021
Pris:
Gratis,-
Jeg vil gjerne delta
Fyll inn feltene og send
meld på
Jeg vil gjerne delta
Student? klikk her
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Servering Warning
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Close
Onsdag 25. august 2021
Drammens Børs – festsalen
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille servering
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Ny verden. Nye kompetansebehov
Ny verden. Nye kompetansebehov

25. august | Børsen festsal

Registreringsfristen for påmelding deltagelse er dessverre utløpt
Onsdag 25. august 2021 kl. 14:00 - 16:00
Drammens Børs – festsalen
Registreringsfrist deltagelse: Fristen har utløpt
Pris deltagelse: Gratis,-

Ny verden. Nye kompetansebehov

Under Innsikt 2021 inviterer vi til konferansen "Ny verden. Nye kompetansebehov" i festsalen i Drammens Børs.

Arrangør: PwC

Alle skal kunne leve, lære, jobbe og delta i den digitale verden. Utvikling av kompetanse for å redusere det digitale skillet er et komplekst problem som krever at ledere, myndigheter og utdanningsinstitusjoner arbeider sammen. I sluttrapporten fra Næringsvekst 2020 angis det at "Drammen kommune og næringslivet sammen bør fokusere på å få til grønn og digital omstilling" og det pekes på behovet for samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivillig sektor for å realisere denne målsettingen.

 

PwC setter fokus på hvordan næringslivet kan jobbe systematisk med å dekke kompetansegapet gjennom etter- og videreutdanning for å sikre konkurransekraft og innovasjon. PwC har derfor invitert Digital Norway v/daglig leder Liv Dingsør, HTS Dynamics v/CEO Anders Dahlgren og Universitet i Sør Øst Norge v/viserektor Kristian Bogen til å dele sine erfaringer og synspunkter. Foredragsholderne presenterer status, belyser ideer og forslag til kompetansebygging gjennom strategiutvikling og tiltak.

 


 

I Børsen festsal møter du:

Paal Ødegård, Partner PwC
Paal Ødegård er partner ved PwCs kontor i Drammen. Gjennom snart 30 år har Paal vært tett på norsk næringsliv som revisor og rådgiver, hans erfaring spenner fra store multinasjonale virksomheter til små lokale bedrifter. Denne erfaringen vil være utgangspunktet når Paal, sammen med et spennende panel av gjester, setter fokus på behovet for kompetansebygging og organisasjonsutvikling som digitalisering vil stille til næringslivet og dets ledere i årene som kommer. Paal vil lede seminaret og presentere funn fra PwC kompetanseundersøkelse - Upskilling: kompetanse for framtiden.
Tore Karlsen, Partner PwC
Tore Karlsen er partner i PwC og er leder for PwCs consulting-virksomhet regionalt.  Han har over 20 års erfaring med ledelse av ulike prosjekter innen omstilling, organisasjonsutvikling og prosessforbedring. Han har de siste årene støttet en rekke norske og internasjonale virksomheter med arbeid innenfor strategisk HR og kompetansestyring, både med teknologistøtte og systematisk arbeid med utvikling av kompetanse for å dekke kompetansegap. Tore er sentral i PwCs nasjonale satsing på New World New Skills, som setter fokus på utvikling og kompetanseheving av ansatte for å møte det digitale skiftet. 
Liv Dingsør, Daglig leder Digital Norway
Dingsør har siden 2020 vært daglig leder for DigitalNorway, hvor hun fra 2018 var COO og leder forretningsutvikling. Hun har bakgrunn fra DNB og Aker ASA, samt flere selskaper hun har ledet gjennom store endringer. Dingsør er siviløkonom fra NHH og tidligere landslagskjører i snowboard. I 2020 var Dingsør en del av regjeringens ekspertgruppe for datadeling i næringslivet. DigitalNorway utvikler og driver en rekke nasjonale initiativ med fokus på deling av data og livslang læring, med et spesielt ansvar for å sikre at også de mindre virksomheten kan ta del i den datadrevne økonomien.
Anders Dahlgren, CEO HTS Dynamics
HTS Dynamics produserer kritiske, mekaniske komponenter til undervannsteknologinæringen, og har gjennom flere tiår satt Drammen på det internasjonale kartet med leveranser til den globale olje & gassindustrien. Nå står selskapet midt i en av de største kompetansereisene i selskapets historie, når forretningsmodellen omstilles i tråd med det grønne skiftet, robotisering og digitalisering.

Anders er CEO i HTS Dynamics, utdannet siviløkonom, og har solid erfaring fra teknologi-, og energirelatert virksomhet. Anders er en engasjerende foredragsholder som brenner for å forme det norske industrieventyret gjennom teknologiske-, bærekraftige-, og organisasjonskulturelle fremskritt.
Kristian Bogen, Viserektor Universitet i Sør Øst Norge
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har som ambisjon å være en relevant kompetanseutviklingspartner for så vel arbeids- og samfunnsliv som for den enkelte i ulike livsfaser. Kristian Bogen er viserektor ved USN med særskilt ansvar for ekstern samhandling. Han vil fokusere på hvilken rolle akademia generelt og USN spesielt har som samarbeidspartner og utviklingsaktør for arbeids- og samfunnslivet i Drammensregionen i et perspektiv med livslang læring.
Påmelding nødvendig. Billetter til arrangementet blir sendt ut pr mail til alle påmeldte to dager i forkant.

Gå til hovedprogrammet
Gå til hovedarrangementet: Innsikt 2021
Vi tar smittevern på alvor, og arrangementet blir gjennomført ihht gjeldende smittevernregler. Dersom smittesituasjonen ikke tillater gjennomføring i august vil arrangementet bli flyttet til uke 42. Vi holder påmeldte deltakere løpende orientert om evt endringer i programmet.