Close
Onsdag 25. september 2019 kl. 08:15 - 09:45
Drammens Børs, Bragernes Torg 13
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille standplass
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
as
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Standplasser
Close
Onsdag 25. september 2019 kl. 08:15 - 09:45
Drammens Børs, Bragernes Torg 13
Registreringsfrist:
23.09.2019 15:00
Pris:
Gratis,-
Pris ikke medlem:
600,-
eks. mva.
Jeg vil gjerne delta
Fyll inn feltene og send
meld på
Jeg vil gjerne delta
Student? klikk her
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Servering Warning
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Close
Onsdag 25. september 2019
Drammens Børs, Bragernes Torg 13
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille servering
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Registreringsfristen for påmelding deltagelse er dessverre utløpt
Onsdag 25. september 2019 kl. 08:15 - 09:45
Drammens Børs, Bragernes Torg 13
Registreringsfrist deltagelse: Fristen har utløpt
Pris deltagelse: medlem Gratis,-  / ikke medlem: 600,-
eks. mva.

Frokostseminar om det verdiskapende styret

Næringsforeningen i samarbeid med Agilium Worldwide Executive (AWN) inviterer til frokost-seminar om det verdiskapende styret for bedrifter.

Næringslivet i Drammensregionen består av en flora av små, mellomstore og noen store bedrifter. De fleste av disse har et betydelig potensial for styrket verdiskaping og lønnsomhet ved å sørge for verdiskapende styrer.

 

Frokostseminaret vil adressere hva som kjennetegnes ved, - og kreves av - styret med henblikk på styrket verdiskaping.

Program og innledere vil være:
Velkommen og innledning v/Rune Kjølstad

Det verdiskapende styret v/Bjarne Aamodt og Jon A. Steen:
  • Klargjøring av premisser for bedriften og dets styre
  • Optimal styresammensetning
  • Styrets effektive arbeidsform
  • De sentrale roller og oppgaver som styret skal ivareta

Avslutning v/Rune Kjølstad
 
Jon A. Steen, Managing Partner, Agilum Worldwide Norway AS
Jon Steen er utdannet Handelsøkonom fra Handelsakademiet. Han er sertifisert som rekrutterer av DnV GL.
 

Jon har jobbet med rekruttering siden 2010 og har spesialisert seg på rekruttering av toppledere, ledere og styremedlemmer samt spesialister innenfor bank og finans, energi, revisjon, regnskap, HR og markedsføring. Jon har tidligere vært adm. dir. i Mirror Accounting, country manager i Manpower Business Solution i Norge og har 17 års fartstid fra ulike lederroller i DNB-konsernet.
 
Bjarne Aamodt, styreleder og partner i iStyrelsen AS
"Gode styrer tenker på egenutvikling og har stor nytte av styreevaluering."
 
Bjarne Aamodt er utdannet sivilingeniør/dr.ing fra NTNU i Trondheim. Han har erfaring fra ledende stillinger innen virksomheter relatert til IKT, energi, kvalitet/sikkerhet og forskning, bl.a. som viseadministrerende direktør i Det Norske Veritas, konsernsjef i Alcatel STK ASA, leder av Telenor ASAs forretningsområde Other Business og de siste årene som partner i rådgivingsselskapet iStyrelsen AS. Han har lang erfaring som styremedlem og styreleder i store og mindre selskaper og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, norske så vel som utenlandske.
 
Kompetanseområder: Styrearbeid, eierstyring og selskapsledelse (corporate governance), rådgivning og evaluering av styrearbeid/styresammensetning, og forretningsutvikling, herunder utvikling av strategier og organisasjonsutforming.