Close
Onsdag 02. september 2020 kl. 08:00 - 15:00
Drammens Teater
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille standplass
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
as
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Standplasser
Close
Onsdag 02. september 2020 kl. 08:00 - 15:00
Drammens Teater
Registreringsfrist:
28.08.2020
Antall ledige deltagerplasser:
36
Pris:
1490,-
Pris ikke medlem:
1990,-
Priser eks. mva. Lunsj er inkludert. Avbestilling etter 26. aug. belastes i sin helhet. Er du under 35 år tilbyr vi deg deltagelse for halv pris. Benytt kommentarfeltet.
Jeg vil gjerne delta
Fyll inn feltene og send
meld på
Jeg vil gjerne delta
Student? klikk her
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Servering Warning
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Close
Onsdag 02. september 2020
Drammens Teater
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille servering
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Registreringsfristen for påmelding deltagelse er dessverre utløpt
Onsdag 02. september 2020 kl. 08:00 - 15:00
Drammens Teater
Registreringsfrist deltagelse: Fristen har utløpt
Antall ledige deltagerplasser: 36
Pris deltagelse: medlem 1490,-  / ikke medlem: 1990,-
Priser eks. mva. Lunsj er inkludert. Avbestilling etter 26. aug. belastes i sin helhet. Er du under 35 år tilbyr vi deg deltagelse for halv pris. Benytt kommentarfeltet.

Bærekraftskonferansen 2020 - Lettere sagt enn gjort

Næringslivet er i en kontinuerlig omstilling. Omstillingene skjer raskere, og er preget av utløsende faktorer som endringer i økonomien, politiske beslutninger og FNs bærekraftsmål med et sterkt fokus på trippelbunnlinjen.

Det å få menneskene til å være med på den bærekraftige omstillingen er det lettere sagt enn gjort?

 


Vi tilbyr også STREAMING av arrangementet: Medlemmer 490,- / Ikke medlemmer 690,-
Påmelding til streaming HER


 

08:00 Registrering

 

09:00 Velkommen v/Rune Kjølstad, daglig leder Næringsforeningen


 

 

09:05 | Et mer bærekraftig og innovativt Norge
Kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup
 
09:25 | Bærekraftens tiår: Da bærekraft ble business
Kim N. Gabrielli er administrerende direktør i UN Global Compact Norge. 
UNGC er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft med over 10.000 bedriftsmedlemmer verden over. Kim var tidligere assisterende generalsekretær i FNs barnefond UNICEF Norge. Han har også bakgrunn som gründer, togvert og hjelpepleier.
09:45 | Fire trender innen bærekraftig innovasjon som styrkes av Covid-19
Jørund Buen er bærekraftssjef i  SpareBank 1 BV. 
 
Jørund Buen, Leder Bærekraft, SpareBank 1 BV: 
Han er statsviter med spesialisering innen industriell økologi, fornybar energi og klimapolitikk. Har 20 års fartstid som gründer, investor i oppstartsselskaper og rådgiver innen finansiering og markedsmekanismer på energi- og miljøområdet. 
 
 
10:00 - Hvordan skape LA DOLCE VITA under endringene?
Pellegrino Riccardi er en erfaren og morsom foredragsholder som holder foredrag om motivasjon, kommunikasjon og arbeidskultur.
Med en grunnleggende forståelse for menneskelige drivkrefter, snakker han om effekten teknologi, endring og digitalisering har på oss. Hans jobb er å skape små endringer i atferd hos mennesker, slik at de kan være den beste utgaven av seg selv, og få det beste ut av andre.
10:45 | Fra utenforskap til innenforskap
David Correia Hemmingsen er daglig leder for Eiker Vekst, en sosial entreprenør som jobber for å skape arbeid for mennesker med behov for tilrettelegging og ønsker seg tilbake til arbeidslivet.
For å skape bærekraftige lokalsamfunn er arbeid den viktigste suksessfaktorene. Utenforskap er en av de største utfordringen i velferdssamfunnet og løsningen må skapes gjennom tverrsektorielt samarbeid. David vil dele noen tanker om utfordringer og muligheter for å flytte mennesker fra utenforskap til innenforskap. 
11:00 | Bærekraft og rettferdig omstilling
Anne-Beth Skrede, LO-rådgiver for klima og bærekraft
Anne-Beth har jobbet som havfisker, i den valgte ledelsen i Sjømannsforbundet, og i WWFs havmiljøprogram. Siden 2008 har hun jobbet med klima, miljø og bærekraftig utvikling i LO, og samarbeider tett med internasjonal fagbevegelse om klima og bærekraft. Hun har fiskeriteknisk utdanning, og er Executive master of management fra BI.
11:15 | Bygge bærekraftskultur i praksis - våre erfaringer
Anne-Marie Helland, PWC 
Helland har jobbet med ulike tilnærminger til bærekraft internasjonalt i mer enn 15 år, og med sin bakgrunn som linjeleder har hun lang erfaring med å planlegge og bygge bærekraftskultur.
Endringsledelse og organisasjonsutvikling har stått sentralt i hennes arbeid i mange år. I PWC er hun bærekraftsteamets hovedressurs på disse temaene. 
11:30 | Elektrisk bæreKRAFT
Elektrifisering er en nøkkel til fremtidens bærekraftige utvikling. 
Hvordan kan elektrifisering basert på fornybar vannkraft bidra til både verdiskaping og klimagevinst?
Eksempler på det skal du få av Tore Morten Wetterhus som har ansvar for infrastruktur, kommunikasjon og samfunnskontakt i energikonsernet Glitre Energi. Visjonen «Vi gjør morgendagen helt elektrisk» gjør bærekraft  til en grunnleggende forutsetning for Glitre Energis samfunnsoppdrag og utvikling.
11:45 | BAMAs bærekraftstrategi - hvordan gjør vi det i praksis?
Alvhild Hedstein, direktør for bærekraft og innovasjon BAMA 
Alvhild er utdannet naturforvalter ressursøkonom, og har lang erfaring fra å jobbe med bærekraft, matproduksjon og næringsliv. Hun er en erfaren foredragsholder, og har vært adm. direktør for Miljømerking og adm. direktør for NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Alvhild sitter i flere styrer og er nå styreleder for Miljøagentene. De siste årene har hun jobbet i BAMA Gruppen med ansvar for utvikle og gjennomføre bærekraftstrategien «Ansvarlig grønn vekst» nasjonalt og internasjonalt.»
12:00 Lunsj (45 minutter)
12:45 | Suksesskriterium nr. 1 for en bærekraftig utvikling: Samarbeid på tvers av verdikjeden
Thomas Hartnik leder i dag FoU- og innovasjonsarbeidet i Lindum. Han har bakgrunn som forsker i Bioforsk og seksjonsleder for Avfall og Grunnforurensning i Miljødirektoratet.
Basert på Lindums brede erfaring innen utvikling av sirkulære løsninger deler Thomas sine tanker om hvorfor samarbeid og involvering er viktige suksesskriterier i utviklingen av gode, sirkulære løsninger. En sirkulær økonomi handler om å holde ressurser i kretsløp, og å bruke det man tradisjonelt har sett på som avfall som råvarer til nye produkter. For å få til slike løsninger kreves samarbeid mellom aktørene gjennom hele livsløpet av et produkt; fra det blir produsert til man ikke lenger har bruk for det. For morgendagens sirkulære løsninger finner ingen alene. Det handler om å spille hverandre gode og å utvikle innovative løsninger som tar oss nærmere våre felles målsettinger om materialgjenvinning og en bærekraftig fremtid.
13:00 | Bærekraftige samfunn og forretningsmodeller
Ansgar Ødegård og Are Branstad er samfunns- og organisasjonsforskere ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Som samfunnsforskere er deres jobb å stille nye spørsmål og undersøke sammenhenger i samfunnet. De har vært engasjert i nyskapende prosjekter og bedrifter i inn- og utland og er opptatt av at bærekraft må gjelde alle de tre bunnlinjene: økonomi, miljø og samfunn.
13:20 | Ledelse av millenniumsgenerasjonen
Maria Nymo holder foredrag om ledelse av millenniumsgenerasjonen. Dette er unge arbeidstakere som er født mellom 1981 og 1996. 
Basert på forskning og egne erfaringer deler hun konkrete tips til hva arbeidsgivere må tenke på for å tiltrekke, beholde og motivere millennials. Maria mener at hvis man trykker på de riktige knappene vil man få ekstremt mye engasjement og lidenskap i retur fra denne generasjonen. Bærekraft og opplevelsen av å utgjøre er blant annet to sentrale faktorer for å tiltrekke seg og beholde kommende generasjoner. 
 
Maria er utdannet siviløkonom fra NHH og leder til daglig prosjekter i grensesnittet forretning og IT . 
Smittevern
Konferansen arrangeres i tråd med myndighetenes smittevernregler. Vi oppfordrer deltagerne til å følge våre anvisninger.
 
Maks antall deltagere er satt til 140.
Meld deg på i dag. Informasjon om inngangsrutiner og setereservasjon sendes deltakerne i forkant av konferansen (viktig å registrere riktig e-post).

Husk: hold avstand, vask hendene, vær hjemme hvis du er syk.
Hovedsamarbeidspartner: 

Samarbeidspartnere: