Close
Torsdag 27. mai 2021 kl. 09:00 - 15:00
Drammens teater
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille standplass
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
as
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Standplasser
Close
Torsdag 27. mai 2021 kl. 09:00 - 15:00
Drammens teater
Registreringsfrist:
20.05.2021
Pris:
1590,-
Pris ikke medlem:
2190,-
Avbestilling etter 20.mai 2021 må betales i sin helhet. Prisene er eks mva.
Jeg vil gjerne delta
Fyll inn feltene og send
meld på
Jeg vil gjerne delta
Student? klikk her
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Servering Warning
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Close
Torsdag 27. mai 2021
Drammens teater
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille servering
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Torsdag 27. mai 2021 kl. 09:00 - 15:00
Drammens teater
Registreringsfrist deltagelse: 20.05.2021
Pris deltagelse: medlem 1590,-  / ikke medlem: 2190,-
Avbestilling etter 20.mai 2021 må betales i sin helhet. Prisene er eks mva.

Bærekraftkonferansen 2021

Hold av dato - mer info kommer 

Nå øker tempo i den grønne omstillingen!
Hva setter agendaen for den grønne omstillingen, hva betyr bærekraft og klima for selskapers strategiske veivalg og ikke-finansielle rapportering, hvor står næringslivet i dag?
Hanne Løvstad er leder for bærekraft og klimarisiko i PwC Norge. Hun har mer enn 20 års ledererfaring fra telekom og energibransjen og kom til PwC fra stillingen som partner- og kommunikasjonssjef i Miljøstiftelsen Bellona. I PwC jobber hun primært med rådgivning innen klima- og bærekraftsstrategi, bærekraftsrapportering og omstillingen til lavutslippssamfunnet. Hun har det siste året rådgitt flere norske selskaper på hva bærekraft, klima og EU taksonomien vil ha å si for deres strategiske veivalg og ikke-finansielle rapportering. 
Norsk industri i omstilling
«HTS maskinteknikk leverer kritiske mekaniske komponenter til undervannsteknologinæringen, og har gjennom flere tiår satt Drammen på det internasjonale kartet med leveranser til den globale olje & gassindustrien. Nå ønsker de fortelle sin historie om hvordan det grønne skiftet og økt fokus på bærekraft påvirker dem og norsk industri i fremtiden.»
Anders er Administrerende Direktør i HTS maskinteknikk, er utdannet siviløkonom, og har solid erfaring fra teknologi-, og energirelatert virksomhet. Anders er en engasjerende foredragsholder som brenner for å forme det norske industrieventyret gjennom teknologiske-, bærekraftige-, og organisasjonskulturelle fremskritt.
Forstår vi truslene og mulighetene det grønne skiftet gir for næringslivet
Are Tomasgard ble gjenvalgt som LO-sekretær på kongressen 2017. 
Legger vekt på å få frem at markedene våre i Europa er i endring. Klimastreikende ungdom i dag, er morgendagens markedsaktører. De kommer til å vektlegge klimafotavtrykk og naturpåvirkning i langt større grad. Og de unge behersker digitale løsninger som blir en stor del av endringsprosessene.
De som forstår utviklingstrekkene og som utvikler teknologiske løsninger og tjenester som treffer fremtidens markeder, vil ha store muligheter. Motsatt vil virksomheter som ikke følger med i timen eller som ikke evner å utvikle seg kunne gå krevende tider i møte.
Fra LO sin side, er vi opptatt av trygge arbeidsplasser og akseptable arbeidsvilkår. Omstillingen, eller rettere sagt transformasjonen vi er på vei inn i – må være rettferdig. Uten medbestemmelse og eierskap til endringsprosessene vil arbeidstakerne kunne bli en motkraft til nødvendige endringer, noe som i neste omgang kan gi usikre arbeidsplasser og lavere inntjening. Trygghet i endring handler om å forstå hvorfor endringer skjer og det å skape trygghet for de involverte.
Kompetanseutvikling blir en avgjørende suksessfaktor i arbeidet med å utvikle klimavennlige og naturvennlige virksomheter som treffer fremtidens markeder. Teknologi som bidrar til fornybare og sirkulærøkonomiske løsninger vil kunne bidra til trygge arbeidsplasser og økte markedsandeler i fremtidens markeder.
Er biokullet det neste gullet vi skal leve av?
Svaret er ja. For med biokull kan vi redusere klimagassutslipp, erstatte mineralsk kull, forbedre jordhelse og samtidig håndtere avfall effektivt.
Ved hjelp av pyrolyse og et bredt samarbeid på tvers av fagfelt kan disse sorte, porøse kullklumpene løfte bærekraft til et nytt nivå.
Foredragsholder er Karen Ane Skjennum. Hun er PhD-kandidat og prosjektleder i Lindum og forsker på bærekraftige løsninger for behandling av forurensede masser – med sirkulærøkonomi i fokus.