Close
Onsdag 25. august 2021 kl. 11:30 - 13:30
Drammens Børs – festsalen
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille standplass
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
as
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Standplasser
Close
Onsdag 25. august 2021 kl. 11:30 - 13:30
Drammens Børs – festsalen
Registreringsfrist:
25.08.2021
Pris:
490,-
Pris ikke medlem:
990,-
eks. mva. Avbestilling etter 23. aug 2021 må betales i sin helhet.
Jeg vil gjerne delta
Fyll inn feltene og send
meld på
Jeg vil gjerne delta
Student? klikk her
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Servering Warning
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Close
Onsdag 25. august 2021
Drammens Børs – festsalen
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille servering
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Bærekraftig byutvikling
Bærekraftig byutvikling

25. august | Børsen festsal

Registreringsfristen for påmelding deltagelse er dessverre utløpt
Onsdag 25. august 2021 kl. 11:30 - 13:30
Drammens Børs – festsalen
Registreringsfrist deltagelse: Fristen har utløpt
Pris deltagelse: medlem 490,-  / ikke medlem: 990,-
eks. mva. Avbestilling etter 23. aug 2021 må betales i sin helhet.

Bærekraftig byutvikling

Når samfunnet endrer seg, endrer byen seg?

Under Innsikt 2021 inviterer vi til konferansen Bærekraftig byutvikling i festsalen i Drammens Børs.

Mange av Norges 105 byer mangler bærekraftige rammer for sin utvikling. Dette omfatter flere sektorer som helse, velferd, miljø, transport og gode logistikkløsninger. Den bærekraftige byen skal være tett og urban, skal ha levende sentrumsområder, skal være mangfoldig, grønn – og skal sikre byens særpreg og egenart. På hvilke premisser skal vi drive byutvikling?

 

Byene vokser og mer enn 80 % av innbyggerne i Norge bor i byer og tettsteder. Ingen byer er like. Vi må i fortsettelsen ta vare på ulik arkitektur, ulike uterom og ulike behov for transport. Vi må ha respekt for kultur og tradisjoner – men også være innovative og skape morgendagens spennende byer.

 

Arrangementet er et samarbeid mellom ressursgruppene for bygg og logistikk i Næringsforeningen.

 


Vi tilbyr også STREAMING av arrangementet til kr 200,- eks. mva.

Kontakt oss for påmelding og passord: 32 26 42 10 

Link: https://vimeo.com/591015285


 

11:15 Registrering og enkel servering

11:30 Velkommen

 


 

Program:

Et bærekraftig samfunn, med rom for gode liv
Heikki Eidsvoll Holmås, bærekraftsjef Multiconsult
Hvordan man i Drammensregionen kan sette mål for å lykkes med å bygge broen til et bærekraftig samfunn, med rom for gode liv? Heikki Eidsvoll Holmås trekker frem erfaring fra prosjekter Multiconsult har bidratt i og snakker om hvordan næringsliv og det offentlige i felleskap kan nå mål.
 
Heikki Eidsvoll Holmås er bærekraftsjef (CSO) i Multiconsult. Han har vært i ulike roller i selskapet de siste tre år og har før det 16 års bakgrunn fra Stortinget og regjeringen. Han var som utviklingsminister med på å vedta og bidra til utviklingen av FNs 17 bærekraftsmål.
By-huber – samleterminaler for gods
Sidsel Ahlmann Jensen, forskningsleder Transportøkonomisk Institutt
Regjeringens mål er at innen 2030 skal alle nye varebiler ha nullutslipp, og varedistribusjon i bysentra skal være nær utslippsfri. For å møte disse utfordringene ser vi en fremvekst av by-huber og økt bruk av el-biler, lastesykler og Paxstere i bydistribusjon.
 
Det er et økt press på byarealer, det prioriteres byliv og strengere utslippsmål. En effektiv bylogistikk fordrer bedre samarbeid mellom transportører, handelsbedrifter og lokale myndigheter. Vi ønsker utslippsfri varedistribusjon som bidrar til gode bymiljøer. Hvilke løsninger kan være relevante for Drammensregionen?
VIV – Varelogistikk i E18 Vestkorridoren
Ingeborg Briseid Kraft, prosjektleder VIV
Varetransporten beslaglegger mye areal i sentrumskjernen, den bidrar til støv, støy og utslipp og skaper barrierer for myke trafikanter. Samtidig er varelevering en forutsetning for sentrumshandel og byliv. Hvordan kan kommunene legge til rette for at varetransporten bidrar til en bærekraftig byutvikling og attraktive bysentra tilrettelagt for handel?

Ingeborg er utdannet samfunnsgeograf og ansatt i kommunaldirektørens stab i Bærum kommune. Hun arbeider med innovasjonsprosjekter i kommunen og er prosjektleder for det interkommunale varelogistikkprosjektet «Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i E18 Vestkorridoren». Hun har også flere års erfaring som lokalpolitiker.
Utnytt vannveien – sett inn ferje!
Trond Åsheim, eiendomsutvikler Union Eiendom og en av initiativtakerne til utslippsfri fjord- og elveferje
Drammensregionen vender seg mot elva og fjorden. Elvebyen fylles med innhold og Fjordbyen kommer. Fjord- og elvenære boliger bygges og flere tusen er under planlegging. Tiden er inne til å utnytte vannveien. Utslippsfrie ferjer kan - og bør - bli en del av morgendagens kollektivtilbud.
Påmelding nødvendig. Billetter til arrangementet blir sendt ut pr mail til alle påmeldte to dager i forkant.

Gå til hovedprogrammet
Gå til hovedarrangementet: Innsikt 2021
Vi tar smittevern på alvor, og arrangementet blir gjennomført ihht gjeldende smittevernregler. Dersom smittesituasjonen ikke tillater gjennomføring i august vil arrangementet bli flyttet til uke 42. Vi holder påmeldte deltakere løpende orientert om evt endringer i programmet.