Top Image

175 år med omstilling – 20 historier om suksesser, opp og nedturer i drammensregionen

I Næringsforeningen sine ærverdige lokaler sitter Rune og Karianne. Praten flyter lett, og det er tydelig at disse to går langt tilbake. Sammen deler de et brennende engasjement for næringslivet i Drammensregionen, og fellesnevneren er den rykende ferske jubileumsboken, Omstilling.
Året 2022 er ikke et hvilket som helst år for Næringsforeningen i Drammensregionen – de fyller nemlig 175 år. Gjennom 175 år har foreningen vært en svært sentral aktør i utviklingen av drammensregionen, og jubileet ble starten på bokprosjektet som ble lansert i mars i år.
 
Jubileumsboken, som har fått navnet Omstilling, er ført i pennen av Karianne Braathen, freelancer og tidligere journalist og redaktør i Drammens Tidende. At det var Karianne som skulle forfatte boken var ingen tilfeldighet.
 
– Det har vært vanlig at man skriver en bok når man feirer større jubileer. Vi har skrevet foreningens historie tidligere, men det var etter en samtale med Karianne at ideen om å gjøre det på en annen måte dukket opp. Gode samtaler genererer gode ideer, forteller Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, og legger til:
 
– Jeg har alltid syns at Karianne har en god penn. Det var en fryd å lese lederartiklene i Drammens Tidende i sin tid, og jeg visste at det var henne jeg ville ha med på laget.
 
En møysommelig prosess
Omstilling forteller 20 historier om suksesser, opp og nedturer i drammensregionen. Om mennesker og myndigheter. Om ideer og innsats. Boka gir et innblikk i hva som har skjedd de siste 25 årene med næringslivet, regionen og oss som bor her. Boka fremhever evnen til omstilling, enten den sitter i veggene i et rådhus eller i ryggen på de ansatte ved en fabrikk.
 
– I samtalen med Rune ble jeg utfordret på tematikken i boken, og etter denne tanken ble plantet fikk jeg fort en aha-opplevelse. Dette ville jeg gjøre! Jeg har jobbet mye med næringsjournalistikk de siste årene, og jeg så fort at det var en mulighet her, sier Karianne og smiler.
 
Næringsforeningen har over 1 000 medlemsbedrifter i primærområdene Drammen, Lier og Øvre Eiker, i tillegg til andre utenforliggende kommuner. Da bokens bidragsytere skulle velges ut, ble det en møysommelig prosess for å finne miksen av bedrifter som kunne fortelle historien de ønsket å formidle på best mulig måte.
 
– Det har vært en tøff prosess å lande på hvilke bedrifter og historier vi skulle gå videre med. Det er mange bedrifter vi kunne skrevet om, og det var mange som var oppe til vurdering. Men helhetlig har prosessen med boken vært fin, og et godt samarbeid i redaksjonsgruppa, forteller Rune.
 
– Jeg kunne sikkert skrevet 10 bind om alle de spennende bedriftene som driver i drammensregionen, men for å kunne gå i dybden slik vi ønsket måtte vi velge ut et knippe historier som ga en riktig gjenspeiling, legger Karianne til.
 
Store ringvirkninger
Gjennom halvannet år har Omstilling tatt form. Karianne har mistet tellingen, men anslår at hun har gjennomført over 100 intervjuer i arbeidet med boken. Omstilling var selve ideen bak boken, og ble med det en naturlig tittel.
 
– Alle vet at vi står foran en veldig stor omstilling i samfunnet. Det har vi alltid gjort, men i dagens digitale samfunn skjer utvikling og endring raskere. Så får vi både en pandemi, og krig i Europa, som gjør tittelen enda mer dagsaktuell, forteller hun.
 
– Det kunne ikke vært en bedre tittel. Og spesielt nå, som Karianne sier. Det er nesten ikke til å tro hvordan endringer i Europa påvirker en rekke bransjer og bedrifter i distriktet. Det som skjer nå får store ringvirkninger i samfunnet, i tillegg til det grønne skiftet som vi står overfor. Det er rett og slett omstilling på alle områder, legger Rune til.
 
«Gloen i magan»
De 20 unike historiene i denne boken viser at vår region har et dynamisk næringsliv som kan omstilling, som kan tilpasse seg skiftende samfunnsendringer, og som møter dem med optimisme og kreativitet.
 
– Jeg håper de som leser boken sitter igjen med en liten dose stolthet. Og ikke minst bevissthet. Det er jo mange av historiene som er ukjent for folk flest. Alle ser børsbygningen, men få vet kanskje hele historien. Og de fleste i regionen har et forhold til Aass Bryggeri, men ikke det harde arbeidet og de tøffe avgjørelsene som ligger bak en av hjørnesteinsbedriftene i byen, forteller Karianne.
 
– Mest av alt håper jeg historiene er med på å inspirere. Det er mange historier i boka som forteller at alt er mulig så lenge du har «gloen i magan». Alle historiene er forskjellige, og alle historiene er inspirerende på hver sin måte. Det er en grunn for at de er med, avslutter Rune.
 
Side Image

Tilbudspris

Tilbudspris

Tilbudspris ved bestilling
direkte fra Næringsforeningen: 389,- 
Ordinær pris: 449,-
Bottom Image