Vitensenteret helse og teknologi inviterer til dagsseminarer

13.11.2017
Janne Dugstad fra fakultet for helse og sosialvitenskap ved HSN og Vitensenteret helse og teknologi setter av to hele dager til viktige seminarer for næringslivet, organisasjoner og offentlig sektor. Vitensenteret helse og teknologi har fått i oppdrag fra fylkeskommunen å stimulere til næringsutvikling på helseområdet via nettverksmøter. Det inviteres til to seminarer i denne sammenheng, og de håper alle er behjelpelige med å formidle informasjon til aktuelle medarbeidere i egen organisasjon.Programmene til begge seminarene ligger vedlagt og det er gratis deltakelse begge dagene.

Onsdag 29. november: GDPR, e-helse og sikkerhet. Seminar om næringsutvikling og trepartssamarbeid
Som storforbrukere av personopplysninger, får både stat og kommune – og også private – flere og strengere plikter enn før med EUs nye personvernforordning (GDPR). Vil det ivareta personvernet for den enkelte bedre, eller blir det en brems for digitaliseringen og medfører ytterligere byråkrati? Hvilke muligheter ligger det for næringsutvikling i denne sammenheng? Vitensenteret helse og teknologi inviterer i samarbeid med Caretech AS og Buskerud Fylkeskommune til dette seminaret.

 

Målgruppen er medarbeidere som utvikler, jobber med, representerer brukerinteresser og er interessert i e-helse, IT-drift og sikkerhet, både i offentlig og privat sektor. Seminaret byr både på faglig oppdatering ved Datatilsynet og diskusjon av problemstillinger og mulige løsninger.Se invitasjon og link til Facebook arrangement her: https://www.facebook.com/events/850013198493882/

 

Invitasjonen finner du her (pdf.)

 


Fredag 1. desember: Videobaserte tjenester og samhandling innen helse og velferd
Vi inviterer næringsliv, brukerorganisasjoner, helseforetak, kommunehelsetjeneste, IT tjeneste og helsepersonell til et felles seminar for å diskutere behov og muligheter for å utvikle videobasert helsedialog, -tilstedeværelse, - tilsyn og – avstandsoppfølging. Vitensenteret helse og teknologi inviterer i samarbeid med Vestregionen og Buskerud Fylkeskommune til dette seminaret.

 

Målgruppen er medarbeidere som utvikler, jobber med, representerer brukerinteresser og er interessert i nye videobaserte løsninger i helse- og velferdstjenestene, fra både offentlig, privat og frivillig sektor. Seminaret byr både på faglig oppdatering om tilgjengelig videoteknologi. Link til Facebook arrangement her: Se invitasjon og link til Facebook arrangement her: https://www.facebook.com/events/2060915144136403/

 

Invitasjonen finner du her (pdf.)