Viktig natur- og miljøkonferanse i Lier 18. – 19. april

02.03.2023
Forurensning, arealtap og klimatiske forandringer med ekstremvær fører til store ødeleggelser på natur og miljø. Tap av naturmangfold er det største problemet menneskeheten står ovenfor. Det er derfor like relevant å snakke om naturkrise som klimakrise. Tellus Natur og Miljø vil derfor arrangere konferansen «Naturen på vippepunktet» 18. – 19. april 2023 på Lier kulturscene.
Ledende foredragsholdere Foredragsholderne består for det meste av kjente professorer og vitenskapsfolk fra ledende utdannings- og forskningsinstitusjoner, men også innlegg fra en tidligere stortingsrepresentant og naturfotograf. Det er foredragsholdere lokalt fra Lier kommune, Fjordbyen Lier, Drammen, Naturvernforbundet og Drammens Sportsfiskere. Til slutt oppsummering og paneldebatt. Hovedtema er biologisk mangfold og naturens tålegrenser, og hvordan verne om og restaurere nature...