Tilskudd og lån til etablerte bedrifter

07.06.2017
Innovasjon Norge tilbyr tilskudd og lån til bedrifter som satser på omstilling og vekst. Det er kapitalkrevende å være i stadig utvikling. Innovasjon Norge kan bidra med finansiering for å utvikle nye markedsmuligheter både hjemme og ute.

Kan vi bidra til å styrke din konkurransekraft? Vi ønsker at bedrifter skal løfte fram prosjekter og aktiviteter som har høyt potensial for framtidig inntjening og verdiskaping. For prosjekter med høy risiko kan Innovasjon Norge bidra med risikokapital.

 

Les mer her:
http://www.innovasjonnorge.no/kampanje