Close
Mandag 30. oktober kl. 08:00 - 10:00
Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille standplass
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
as
Fant du ikke ditt firma – trykk her
Standplasser
Close
Mandag 30. oktober kl. 08:00 - 10:00
Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
Registreringsfrist:
29.10.2017 23:00
Pris:
Gratis,-
Jeg vil gjerne delta
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – trykk her
Servering Warning
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Close
Mandag 30. oktober
Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille servering
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – trykk her
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Registreringsfristen for påmelding deltagelse er dessverre utløpt
Mandag 30. oktober kl. 08:00 - 10:00
Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
Registreringsfrist deltagelse: Fristen har utløpt
Pris deltagelse: Gratis,-

Frokostmøte: Grønn varelevering

Bedre byliv – bedre varetransport

Effektiv varetransport er viktig for handel og et godt byliv i byene, samtidig som vare- og lastebiler bidrar til trafikkbelastning, klimagassutslipp, luftforurensing og arealkonflikter. Kan varelogistikk løses på en annen måte enn i dag? Hvordan ser fremtidens varelevering ut i byene? Hva slags konsepter er lengst framme i dag og hva kan vi se for oss framover?

 


Næringsforeningens Logistikknettverk inviterer i samarbeid med TRANSPORT 2.0 | Nettverk for grønn mobilitet og Byen Vår Drammen.

 

Enkel servering.


 

Hva vil Bring?
Odd Eivind Gabrielsen, prosjektleder eiendom, Logistikk Region Øst, Posten Norge AS
Bring / Posten Norge er en stor leverandør av post- og logistikktjenester i Norden, og satser på bærekraft og innovasjon for å yte og utvikle tjenester som møter stadig nye krav fra markedet. Bring presenterer sine tanker om fremtidens logistikk og varelevering i byer, og hvordan Bring og Posten adresserer nye utviklingstrekk og utfordringer.
TØI – hva finnes i Europa?
Karin Fossheim, forsker i avdeling for økonomi og logistikk, Transportøkonomisk institutt (TØI)
Vi får presentert flere eksempler på nye vareleveringsløsninger som er under utvikling og etablering i Europa. TØI er involvert i mange prosjekter i Norge og Europa forøvrig, og er oppdatert på hva som finnes av nye tjenester og løsninger for bylogistikk. Forsker Karin Fossheim fra TØI presenterer de mest interessante av disse.
Drammen som pilot?
Tom Søgård, daglig leder, Byen Vår Drammen
I Drammen jobbes det med å utvikle en ny vareleveringstjeneste, som skal gi sentrumsbutikkene bedre service og skape et bedre bymiljø. Tom Søgård, daglig leder i Byen Vår Drammen, gir oss et innblikk i Bylivsprosjektet ”Grønn og urban vareleveringstjeneste” i Drammen. Prosjektet er et samarbeid mellom Bring / Posten Norge, Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune, Vegdirektoratet, TØI og Byen Vår Drammen.