Close
Mandag 16. april kl. 08:30 - 12:00
Scandic Ambassadeur Drammen
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille standplass
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
as
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Standplasser
Close
Mandag 16. april kl. 08:30 - 12:00
Scandic Ambassadeur Drammen
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne delta
Fyll inn feltene og send
meld på
Jeg vil gjerne delta
Student? klikk her
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Servering Warning
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Close
Mandag 16. april
Scandic Ambassadeur Drammen
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille servering
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Til aktuelle næringsaktører i Drammensregionen
Til aktuelle næringsaktører i Drammensregionen
Mandag 16. april kl. 08:30 - 12:00
Scandic Ambassadeur Drammen

Bli med å styrke vekstmulighetene i Drammensregionen

Buskerud fylkeskommune (BFK) igangsetter et prosjekt med målsetting å styrke vekstmulighetene i kommuneregionene i fylke. Du inviteres til å delta i arbeidet i Drammensregionen!

Det blir avholdt to arbeidsverksteder:

  • 16. april 2018 - Det store bildet (dvs. for Drammensregionen og Buskerud)
  • 24. mai 2018 - Strategiske anbefalinger

 

Begge verkstedene vil bli avholdt i tidsrommet kl 08:30 – 12:00. Det vil bli servert lunsj.

 

Det forutsettes deltagelse på begge verkstedene.
Kunne du tenkt deg å delta på dette - meld din interesse til post@nfdr.no snarest mulig.

 

Det skal gjennomføres arbeidsverksteder med et ekspertpanel i hver region i Buskerud. Ekspertpanelene består av ressurspersoner fra den enkelte region innenfor nærings- og kompetanseområdet, og det vil være et hovedpoeng å lytte til og bygge på råd fra næringslivet. I Drammensregionen vil det bli avholdt arbeidsverksteder: 16. april 2018 og 24. mai 2018.

 

Prosjektet ledes og gjennomføres av Buskerud fylkeskommune med støtte fra fasilitatorer og analytikere i Oxford Research og Dietz Foresight. Næringsforeningen i Drammensregionen og regionrådet i Drammensregionen bistår fylkeskommunen med praktisk gjennomføring.


 

Prosjektet
 
Prosjektet retter søkelyset mot innovasjonspotensialet i Hallingdal, Midt-Buskerud, Kongsberg, Numedalsregionen, Ringerike, Drammensregionen og Røyken/Hurum. Prosjektet er en oppfølging av Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 og skal bane vei for strategier som på en tydeligere og mer presis måte tar hensyn til det særegne i hver region;
 
  • Hvordan rendyrke regionenes spesielle fortrinn?
  • Hvordan utvikle nye næringsmuligheter i forlengelsen av de sterke sidene vi allerede har?
  • Hvordan kan Buskerud og regionene møte omstillingen i norsk økonomi, det grønne skiftet, kunstig intelligens og andre store utfordringer på en forutseende måte?
  • Hvilken kompetanse må regionene planlegge for i et langsiktig perspektiv?
Vi håper dere vil delta og være med på å utforme et viktig grunnlag for fremtidig næringsutvikling i Drammensregionen.