Close

Om programmet

Konsept og bakgrunn

Trainee Drammensregionen ble lansert våren 2009 og har ett kull hvert år. Programmet gir nyutdannede kandidater med merkantil eller teknisk bakgrunn mulighet til å bli kjent med lokale bedrifter i en region i spennende utvikling.

Programmet gir et innblikk i ulike virksomheter med bredde og mangfold i forhold til produkter, markeder, bransjer, kompetansebehov og organisering. Bedrifter fra privat og offentlig sektor kan delta. Programmet gir deltakerne innsikt, spennende nettverk samt faglig og personlig utvikling.

 

Programmet er initiert av lokalt næringsliv og driftes og eies av Næringsforeningen i Drammensregionen, i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Driften finansieres av bedriftene som deltar i ordningen.

Oppfølging gjennom programmet

Næringsforeningen i Drammensregionen er programadministrator og stiller med en prosjektleder som følger traineene og koordinerer deltakerbedriftene gjennom programmet. I hver bedrift blir traineen tatt hånd om og fulgt opp av bedriftens ledelse og en spesiell kontaktperson (fadder).

 

Traineen blir gitt en grundig innføring i bedriften og dens virksomhet, og kan i løpet av perioden jobbe innen ulike deler av bedriften. Traineen vil kunne bli gitt selvstendige prosjekter i løpet av traineeperioden i den enkelte bedrift.Traineene fra de tidligere kullene vil bidra med oppfølging og erfaringsoverføring underveis, og blir en viktig del av de nye traineenes nettverk.

 

I løpet av traineeperioden på halvannet år vil det være faglige og sosiale samlinger hvor traineene, kontaktpersonene i bedriftene og representanter fra Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og Næringsforeningen deltar. Gjennom bedriftsbesøk til deltakerbedriftene og andre relevante bedrifter og samfunnsinstitusjoner blir traineene bedre kjent med Drammensregionens mangfold og muligheter. Samlingene underveis vil delvis bli gjennomført sammen med traineene i de forrige kullene. Det tas sikte på å gjennomføre en internasjonal studietur mot slutten av programperioden (i tredje periode).

Ansettelsesforholdet

Traineene blir formelt ansatt i et halvannet års engasjement med Næringsforeningen i Drammensregionen som formell arbeidsgiver. Derfra blir traineene utplassert i sine bedrifter. Deltakelse i traineeprogrammet gir med andre ord ikke fast ansettelse underveis eller etter fullført program.

 

Traineene kan ønske å bli tilknyttet konkrete bedrifter, men ved deltakelse i programmet forplikter traineen seg til å arbeide i de bedriftene han eller hun blir tildelt. Traineene vil ved tiltredelse få beskjed om hvilke bedrifter de skal være i gjennom programmets tre halvårsperioder.

 

Traineene vil få normalt gode og konkurransedyktige lønns- og ansettelsesforhold i programperioden.

Programmets historie

Trainee Drammensregionen ble startet i 2009. Kullene består av tre til fire traineer.

Programmet har så langt vært på bedriftsbesøk hos samtidskunstneren Morten Viskum ved Vestfossen Kunstlaboratorium, hos Drammen Havn, Trelleborg Offshore Norge AS, hos Stark Arkitekter AS og Sivilarkitekt Peder Blindheim AS, Eltek ASA, Norgips Norge AS, Multiconsult, Conexus, Energiselskapet Buskerud, TESS, Svensson Nøkleby,  Gulden Kunstverk, Vestre Viken Helseforetak, Lindum, Aker Solutions, Glasshytta med glasskunstner Kari Ulleberg, Sykehuspartner, ASKO DRAMMEN, Rambøll og Buskerud fylkeskommune.

 

Det har også vært faglige samlinger med fokus på innsikt i lokalt næringsliv gjennom en næringslivsstrukturanalyse og et næringslivsbarometer som daværende BI Drammen utarbeidet.

 

Traineene har også deltatt på NHO Buskeruds årskonferanse, på idéutviklingsverksteder for forretningsutvikling og på den årlige Næringslivsdagen i Drammen i regi av Næringsforeningen og lokale samarbeidspartnere. Programmet har faglige samlinger og bedriftsbesøk i hver periode. Traineene gjennomfører i tillegg egne samlinger hvor de i fellesskap jobber med personlig og faglig utvikling og sosiale sammenkomster.