Aktuelt
Aktuelt

for regionens næringsliv

 

Våre nyheter

Høringsuttalelse til områderegulering Nøsted og Glassverket
19
Jun
2017
Høringsuttalelse til områderegulering Nøsted og Glassverket
Vi sier bl.a. følgende i vår høringsuttalelse: «Et høyt bygg med arkitektonisk særpreg – et spektakulært blikkfang ut mot fjorden – er avvist av Drammen kommune begrunnet med kommuneplanens arealdel som ikke tillater dette. Planen tilsier et / to høyhus på Strømsø, forutsatt offentlig tilgjengelighet og bruk. Næringsforeningen verdsetter initiativ for spenstig arkitektur – og objekter som setter Drammen på kartet. I dette henseende bør et bygg her ytterst mot fjorden ved Glassverket, kunne innpasses. Dette ligger tross alt langt utenfor de sentrale delene av Drammen, og bør kunne tillates som et unntak. Forslaget om det høye bygget i felt B2, har derfor vår støtte.»
Høringsuttalelse til områderegulering Nøsted og Glassverket
Vi sier bl.a. følgende i vår høringsuttalelse: «Et høyt bygg med arkitektonisk særpreg – et spektakulært blikkfang ut mot fjorden – er avvist av Drammen kommune begrunnet med kommuneplanens arealdel som ikke tillater dette. Planen tilsier et / to høyhus på Strømsø, forutsatt offentlig tilgjengelighet og bruk. Næringsforeningen verdsetter initiativ for spenstig arkitektur – og objekter som setter Drammen på kartet. I dette henseende bør et bygg her ytterst mot fjorden ved Glassverket, kunne innpasses. Dette ligger tross alt langt utenfor de sentrale delene av Drammen, og bør kunne tillates som et unntak. Forslaget om det høye bygget i felt B2, har derfor vår støtte.»
Se ELDRE nyheter