Logo
Svelvik Næringsråd

En frittstående og selvstendig forening som bidrar til å påvirke næringspolitiske prosesser.

Svelvik Næringsråd

Svelvik Næringsråd er en nøytral og upolitisk forening som jobber med utvikling av eksisterende næringsliv og stimulerer til etablering av nye virksomheter.

Næringsrådet fungerer som talerør for næringslivet i kommunen og jobber for å fremme næringslivets interesser. Næringsrådet er en viktig aktør i samspillet mellom kommune og næringsliv, og bidrar til å påvirke næringspolitiske prosesser.


Fokusområder

  • Strategisk Næringsplan 2016 - 2019

  • Kommunereform

  • Næringsarealer

  • FV319 Svelvikveien

  • Prosjekt skiltplan

 

Strategisk Næringsplan for Svelvik

 

Fra Næringsforeningen
Cecilie Bjørgan Brunsell
Telefon: 924 33 857  /  Mail: cecilie.brunsell@nfdr.no

 

Styret i Svelvik Næringsråd for 2017

John Endsjø
Styreleder
Firma: CR GROUP AS
Tlf.: 90566671
Jan Trygve Jensen
Firma: Hilding Anders Norway AS
Tlf.: 91158185
Sven Myhre
Firma: AM Lassen AS
Tlf.: 90995259
Gunvor Besseberg
Firma: Villa Rørvik
Tlf.: 97713537
Jorun Mandt Johnsen
Firma: Cutshim Frisør og Spa
Tlf.: 92419513
Gøril Kjos Mork
Firma: Rekrutteringshuset Mork AS
Tlf.: 41906223