Logo
Sande Næringsråd

En nøytral og upolitisk forening som jobber med utvikling av eksisterende næringsliv og stimulerer til etablering av nye virksomheter.

Sande Næringsråd

Sande Næringsråd er en nøytral og upolitisk forening som jobber med utvikling av eksisterende næringsliv og stimulerer til etablering av nye virksomheter.

Næringsrådet fungerer som talerør for næringslivet i kommunen og jobber for å fremme næringslivets interesser. Næringsrådet er en viktig aktør i samspillet mellom kommune og næringsliv, og bidrar til å påvirke næringspolitiske prosesser.

 

Fokusområder

 

Under årsmøtet 2016 ble sammenslutningsavtalen mellom Sande Næringsråd og Sande i Sentrum vedtatt. Vi er nå én forening som skal arbeide for et styrket næringsliv i Sande; både i og utenfor sentrum.

 


Fra Næringsforeningen
Anette Øverby
Telefon: 917 84 993  /  Mail: anette.overby@nfdr.no

Styret i Sande Næringsråd for 2016

Georg Orvedal
Styreleder
Firma: Aktiv Energi AS
Tlf.: 91533007
Ole Johnny Lofsberg
Firma: Sandvin Eiendom AS
Tlf.: 91348749
Christel Dyngeland
Firma: Stasjonen Frisør
Tlf.: 97650706
Bjørn Viggo Gregersen
Firma: Gregersen & Rosenvinge Eiendom AS
Tlf.: 90018491
Hans Kristian Teien
Firma: Sande Landbrukslag
Tlf.: 41487437
Bent Aaserud
Firma: VIC Sande
Tlf.: 95150385
Eirik Olaussen
Firma: Sande Trafikkskole AS
Tlf.: 90601605
Elin Weggesrud
Ordfører
Firma: Observatør fra Sande kommune
Knut Johansen
Kommunalsjef
Firma: Observatør fra Sande kommune