Logo
Nedre Eiker Næringsråd

Næringsrådet fungerer som talerør for næringslivet i kommunen og jobber for å fremme næringslivets interesser.

Nedre Eiker Næringsråd

Nedre Eiker Næringsråd er en nøytral og upolitisk forening som jobber med utvikling av eksisterende næringsliv og stimulerer til etablering av nye virksomheter.

Næringsrådet fungerer som talerør for næringslivet i kommunen og jobber for å fremme næringslivets interesser. Næringsrådet er en viktig aktør i samspillet mellom kommune og næringsliv, og bidrar til å påvirke næringspolitiske prosesser.

 

Fokusområder

  • Strategisk Næringsplan

  • Kommunereform

  • Næringsarealer

  • Medlemsverving


Fra Næringsforeningen
Tone Sørensen
Telefon: 934 39 979  /  Mail: tone.sorensen@nfdr.no

Styret i Nedre Eiker Næringsråd for 2016

Bjørn Breian
Leder
Firma: Bermingrud Entreprenør AS
Tlf.: 489 94 095
Anders Høiback
Firma: Isachsen AS
Tlf.: 975 55 009
Bjørn Gevelt
Firma: Nedre Eiker landbrukslag
Tlf.: 906 86 453
Anund Wigen
Firma: Wigen Gård
Tlf.: 901 597 37
Dag Andersen
Firma: Mjøndalen Handel- og Serviceforening
Liv Marit Olsen
Vara for Dag Andersen
Firma: Mjøndalen Handel- og Serviceforening