Previous Page  14 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 28 Next Page
Page Background

14

M I L J Ø - OG LOG I ST I KK • M I L J Ø - OG LOG I ST I KK • M I L J Ø - OG LOG I ST I KK • M I L J Ø - OG LOG I ST I KK • M I L J Ø - OG LOG I ST I KK • M I L J Ø - OG

Det er det danske selskapet Paul Bergsøe &

Søn A/S som er forgjengeren til Metallhuset

Bergsøe like ved E 18 på Lierskogen. Selskapet

ble etablert i Norge i 1948 og senere oppkjøpt

av det svenske smelteverket Boliden Bergsøe

AB før det i 2004 fikk navnet Metallhuset

Bergsøe AS.

Metallhuset leverer blant annet bly og tinn

fra Boliden Bergsøe AB basert på gjenvinning

av brukte bilbatterier. Mye av blyet brukes til

ballast til båter, mens tinnet blant annet be-

nyttes til lodding. Hovedproduktene er imid-

lertid kobber- og kobberlegeringer i form av

rør, skinner, bolt og blokkmetall som leveres

til VVS og elektrobransjen samt til maskine-

ringsbedrifter og metallstøperier.

FØLGER METALLBØRSEN

– 90 prosent av all omsetning går via lageret

vårt. Produktene kjøper vi inn fra produk-

sjonsbedrifter i Tyskland, England og Japan til

best mulig pris før det fraktes hit og lagerføres

på vårt nye lager på Lierskogen for videresalg.

Siden vi driver i et internasjonalt marked må

vi både følge med på metallbørsen samtidig

som vi er veldig tett på valutamarkedet, fortel-

ler daglig leder Mette Lindberg som har vært

i metallbransjen helt siden 1977.

Noe av det mest spesielle med selskapet på

Lierskogen er at de på tross av en omsetning

på over 50 millioner kroner kun har tre ansat-

te, og det er også disse tre som eier selskapet.

ALLE GJØR ALT

– Ja, her deler vi på oppgavene og alle gjør

nesten alt. Vidar, som egentlig er salgssjef,

måtte skaffe seg truckførerbevis slik at han

kunne hjelpe til på lageret ved behov, smiler

den daglig lederen og sikter til Vidar Aa-

seth som kom til Metallhuset i 2009. Selv er

hun også innom lageret og hjelper til i ny

og ne, mens logistikkansvarlig og «lagersjef»

Øystein Breidablik også tar seg av salgshen-

vendelser.

– Vi er jo nesten som en liten familie å regne.

Jeg rett og slett stortrives med å ha det på

denne måten. Det er skikkelig teamwork, og

jeg tror at kundene våre merker at vi trives og

har det hyggelig på jobb. I tillegg vil jeg hevde

at vi er ekstremt tilgjengelige, serviceinnstilte

og beslutningsdyktige Tror ikke det er mange

andre selskap som er like kjappe til å snu seg

rundt som oss, sier Aaseth som også har vært

i metallbransjen i snart 40 år.

BUNNSOLIDE

Lindberg legger til at det også ligger et solid

økonomisk fundament i bunn.

– Vi har en solid egenkapital og et årlig drifts-

resultat på tre-fire millioner kroner. Siden vi

er så få føler jeg at vi bokstavelig talt har «stål-

kontroll» på økonomien og driften, på tross av

at vi også har mange kunder som er tilknyttet

den utsatte oljebransjen. Mye av dette skyldes

at vi har flere ben å stå på og stadig fornyer

og tilpasser produktene våre, forteller dag-

lig leder hos Metallhuset Bergsøe AS, Mette

Lindberg.

EIERE OG ANSATTE:

Her er

samtlige eiere og ansatte i

Metallhuset Bergsøe AS samlet

rundt samme bord. Fra ven-

stre; logistikkansvarlig Øystein

Breidablik, daglig leder Mette

Lindberg og salgssjef Vidar

Aaseth.

Metallhuset Bergsøe AS i Lier med 50 millioner i omsetning:

STÅLKONTROLL

PÅ METALLHUSET

Metallhuset, som omsetter for 50 millioner kroner i året, er et effektivt selskap

med plass til samtlige eiere og ansatte rundt salgssjefens lille møtebord.

T

ekst og

foto

: P

er

-J

an

B

rekke

METALL-KARRIERE:

Mette Lindberg (59) har lang karriere

bak seg i metallindustrien, og på Metallhuset på Lierskogen,

der hun er daglig leder, er kobberrør et av de mest solgte

produktene.