DRM24 NR 3 - 2019

– Jeg tror det er vår systematiske og profesjonelle tilnærming som har gjort oss gode og etterspurte, sier Geir Ivar Petters- en, administrerende direktør i Ingeniør Ivar Pettersen AS. Han er tredje generasjon Pettersen i den veletablerte elektroentreprenørbedriften som ble grunnlagt i 1903. – Vi leverer systematiserte opplegg for el-kontroll, forebyggende vedlikehold og service rettet mot alle typer bygg, fra industri- og kontorbygg til kjøpesentre, landbruk, borettslag og boliger, sier Pettersen. ALENE OM Å TILBY TEGG SERVICE I tillegg til kontroll av el-anlegg i nybygg, tilbyr Ingeniør Ivar Pettersen AS også etterkontroll og oppfølgninger av eksister- ende anlegg, og til dette har de et eget system som de er alene om i Norge. – TEGG Service gjør det mulig å ha et sys- tematisert opplegg for forebyggende ved- likehold og service av elektriske anlegg, forteller Pettersen. Systemet er beregnet på profesjonelle eiendomsbesittere og forvaltere som skal tilfredstille internkon- Tilbyr systematisk oppfølgning av el-anlegg trollforskriftene med mål om å redusere mulighetene for kostbare driftsavbrudd og forhindre skade på bygninger og personer. – Drifter du et eller flere bygg plikter du å holde det elektriske anlegget i forskrifts- messig stand, og det kan vi hjelpe til med. Enkelte har en strategi om å sjekke hvert halvår, andre sjekker hvert år eller annet hvert år, det avhenger av type virksomhet og her veileder vi gjerne. DEKKER HELE ØSTLANDET I dag har Ingeniør Ivar Pettersen AS 220 ansatte fordelt på konterer i Moss, San- defjord, Oslo, Drammen og Vikersund. – Vi har et stort fortrinn ved at vi dekker hele østlandsområdet. Det gjør at vi kan følge opp kunder med bygg i flere byer, vi har også flere landsdekkende avtaler, sier Pettersen. Bedriften har nylig skrevet en avtale med Undervisningsbygg i Oslo om termografer- ing og sjekk av de elektriske anleggene på en rekke skolebygg, og starter opp en 5-års avtale med elektrikertjenester for Forsvarsbygg i områdene Østfold, Vestfold og Buskerud. Med kontor i Buskerud, Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold tilbyr Ingeniør Ivar Pettersen AS el-kontroll, TEGG Service og forebyggende vedlikehold til store og små virksomheter i hele østlandsområdet. ANNONSE I skrivende stund har «Nye Drammen» fire ordførere. Første januar blir fire til én og «Nye Drammen» blir Drammen. Tilsvarende for Viken; tre fylkeskommuner blir Viken og tre fylkesutvalg byttes ut med ett fylkesråd. Viken fylkeskommune har valgt en parlamentarisk styringsmodell som skal gi økt politisk innflytelse. Fylkesrådet blir Vikens «regjering». Det nye fylket vil få 1,2 millioner innbyggere og Drammen vil bli en av Vikens 51 kommuner. Må løfte i flokk Med dette som bakteppe er det viktigere enn noen gang at vi forener de gode kreftene og finner gode arenaer for dialog og samhandling. Skal Drammen ta posisjonen som regionhovedstad må næringslivet og politikerne spille på samme banehalvdel. Og det har vi tradisjon for å gjøre i Drammen. Drammen løfter i flokk – igjen, er mottoet for næringsprosjektet, Næringsvekst 2020. Drammens omdømmesuksess handlet nettopp om å samarbeide for felles mål. Derfor er Næringsvekst 2020 et spleiselag mellom Drammen kommune og byens bedrifter. Sammen har kommunen og næringslivet gjort byen og regionens fortrinn bedre kjent. Og undersøkelser som er foretatt viser at dette unike samarbeidet gir resultater. Vi går nå inn i det siste året med dette prosjektet og vi er mer enn spent på hva som blir fortsettelsen. Verken Drammen kommune eller næringslivet vinner kampen om Østlandet alene, og konkurransen er større enn noen gang tidligere. Viktige spørsmål Noe av det første de nye politikerne i Drammen skal i gang med er å utarbeide en ny strategisk næringsplan. Vi håper at næringslivet og Næringsforeningen tidlig involveres i dette arbeidet. Det er store spørsmål som skal utredes: • Hvor skal nye arbeidsplasser komme, eller hvor skal eksisterende bedrifter få utviklingsmuligheter/ omstillingsmuligheter? • Hvordan og hvor skal vi få til etablering av nye produksjonsbedrifter i Drammen? • Hvordan skal vi ta produksjonen tilbake både til Drammen og Norge? • Og hvordan kan Drammen og regionen bli en foregangsregion innen grønn innovasjon og bærekraft? Viktige spørsmål som ikke kan besvares på Rådhuset alene. Og sist men ikke minst – skal verdier fordeles må de først skapes. Verdiskapning er forutsetning for all velferd. Næringsliv og kommune har derfor en felles interesse av at næringslivet gis gode rammevilkår. Sammen står vi sterkere – det har vi lært gjennom mange års samarbeid. Næringsforeningen skal bidra til at vi fortsatt skal løfte i flokk. Rune Kjølstad Daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen UTGIVER: Næringsforeningen i Drammensregionen ANSVARLIG REDAKTØR: Rune Kjølstad PROSJEKTLEDER: Per-Jan Brekke i Godt Sagt DESIGN: Sondre Bekk i Godt Sagt REPORTASJETIPS: Godt Sagt 926 64526 - per-jan@godtsagt.no TRYKK: Trykk Service OPPLAG: 10 000 ANSVARLIG MARKED/ANNONSER: Wang Media AS 930 38 223 - post@wangmedia.no I tiden som kommer er det viktigere enn noen gang at vi forener de gode kreftene og finner gode arenaer for dialog og samhandling. INN I EN NY TID Foto: Simen Falck

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MDg=