DRM24 NR 2 - 2019

3 – Jeg tror det er vår systematiske og profesjonelle tilnærming som har gjort oss gode og etterspurte, sier Geir Ivar Petters- en, administrerende direktør i Ingeniør Ivar Pettersen AS. Han er tredje generasjon Pettersen i den veletablerte elektroentreprenørbedriften som ble grunnlagt i 1903. – Vi leverer systematiserte opplegg for el-kontroll, forebyggende vedlikehold og service rettet mot alle typer bygg, fra industri- og kontorbygg til kjøpesentre, landbruk, borettslag og boliger, sier Pettersen. ALENE OM Å TILBY TEGG SERVICE I tillegg til kontroll av el-anlegg i nybygg, tilbyr Ingeniør Ivar Pettersen AS også etterkontroll og oppfølgninger av eksister- ende anlegg, og til dette har de et eget system som de er alene om i Norge. – TEGG Service gjør det mulig å ha et sys- tematisert opplegg for forebyggende ved- likehold og service av elektriske anlegg, forteller Pettersen. Systemet er beregnet på profesjonelle eiendomsbesittere og forvaltere som skal tilfredstille internkon- Tilbyr systematisk oppfølgning av el-anlegg trollforskriftene med mål om å redusere mulighetene for kostbare driftsavbrudd og forhindre skade på bygninger og personer. – Drifter du et eller flere bygg plikter du å holde det elektriske anlegget i forskrifts- messig stand, og det kan vi hjelpe til med. Enkelte har en strategi om å sjekke hvert halvår, andre sjekker hvert år eller annet hvert år, det avhenger av type virksomhet og her veileder vi gjerne. DEKKER HELE ØSTLANDET I dag har Ingeniør Ivar Pettersen AS 220 ansatte fordelt på konterer i Moss, San- defjord, Oslo, Drammen og Vikersund. – Vi har et stort fortrinn ved at vi dekker hele østlandsområdet. Det gjør at vi kan følge opp kunder med bygg i flere byer, vi har også flere landsdekkende avtaler, sier Pettersen. Bedriften har nylig skrevet en avtale med Undervisningsbygg i Oslo om termografer- ing og sjekk av de elektriske anleggene på en rekke skolebygg, og starter opp en 5-års avtale med elektrikertjenester for Forsvarsbygg i områdene Østfold, Vestfold og Buskerud. Med kontor i Buskerud, Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold tilbyr Ingeniør Ivar Pettersen AS el-kontroll, TEGG Service og forebyggende vedlikehold til store og små virksomheter i hele østlandsområdet. ANNONSE Kanskje var det valgkamp og diskusjoner om fremtidig retningsvalg for kommunene som tente oss? Eller var det en felles forståelse av at vi må engasjere oss og dra sammen dersom vi skal vinne «kampen om Østlandet»? Uansett, pulsen banker heftig i næringslivet i regionen. Det skjer mye, nesten for mye, hevder enkelte. Og fremover skal det skje enda mer. I ukene frem til jul vil Næringsforeningen, alene, eller sammen med medlemmer, gjennomføre en rekke store og små arrangementer. Disse arrangementene gir stimuli, bidrar til nye kontakter, gir faglig påfyll – og skaper energi. Mørke høstmåneder hemmer ikke arbeidsgleden. Digitalisering og Eiendomsdagen Næringslivsdagen, er nå utvidet til «Næringslivsdagene». Tre dager (8.-10. oktober) med arrangementer i fem kommuner. Der møtes langt mer enn 50 bedrifter med stands, presentasjoner og kundeskapende holdninger. Hovedtema er digitalisering: “To be, or not to be”. Ett av de store navnene som kommer er industridesigneren og forretningsmannen Bård Eker som er kjent for designet av superbilen Koenigsegg, båten Hydrolift og de mest spektakulære barnevognene fra møbelprodusenten Stokke. 7. november blir «Eiendomsdagen» første konferanse ut på det nye hotellet i byen, Quality Hotel Riverstation. «Inn i en ny tid - kampen om Østlandet» er overskriften. Vi får møte eiendomsaktører som nå vil satse i vår region, og vi får høre om hvilke ambisjoner ny ordfører og ny rådmann har for den nye storkommunen. En spennende konferanse som vil være et «must» for alle som driver næring i vår region. ”Gründerregionen” Vi lever i en tid hvor alt endrer seg uforståelig fort. Mange yrker forsvinner, mange nye kommer til. Mange av de bedriftene, som dagens skolebarn skal jobbe for, er ennå ikke startet. Vi skal leve godt etter oljen, og vi skal øke tempoet i det grønne skiftet. Vi trenger kloke hoder som vil starte nye virksomheter. Derfor er vi svært glade for at Drammensregionen tar en posisjon som «gründerregionen». Vi har allerede CXS Growth i Energibygget, og gründerhuset til Holtegruppen, Kontorhuset AS, åpnet for noen uker siden. I slutten av september blir det en stor markering av at MESH kommer til byen. Norges ledende fellesskap av dyktige gründere etablerer seg i et nytt og ikke minst bærekraftig bygg og senter i Doktor Hansteinsgate. Dette blir et skikkelig løft og en ny base for gründersatsingen i regionen. Spennende frokostmøter 11.-14- november arrangeres «Gründeruken». Gründeruken gir inspirasjon, praktiske verksteder, nyttige erfaringer og verdifulle kontakter. Under åpningen av gründeruken skal det for første gang deles ut en Grønn Gründer- pris som er finansiert av Drammen Rotary, prisen deles ut i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge og Næringsforeningen. I tillegg til de nevnte hoved- arrangementene vil det de neste to månedene bli arrangert flere spennende frokostmøter, seminarer og mindre konferanser. Les mer om det på: www.nfdr.no Jeg håper vi treffes på ett eller flere av høstens arrangementer. Vel møtt! Rune Kjølstad Daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen UTGIVER: Næringsforeningen i Drammensregionen ANSVARLIG REDAKTØR: Rune Kjølstad PROSJEKTLEDER: Per-Jan Brekke i Godt Sagt DESIGN: Sondre Bekk i Godt Sagt REPORTASJETIPS: Godt Sagt 926 64526 - per-jan@godtsagt.no TRYKK: Trykk Service OPPLAG: 10 000 ANSVARLIG MARKED/ANNONSER: Wang Media AS 930 38 223 - post@wangmedia.no Etter en stille sommer, eksploderte høsten i et fyrverkeri av farger, høyst varierende vær, mange aktiviteter og ikke minst energi og engasjement blant våre medlemmer. MYE ENERGI Foto: Sønstrød Fotografene

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MDg=