DRM24 NR 1 - 2019

3 ANNONSE Tilbyr systematisk oppfølging av el-anlegg – Jeg tror det er vår systematiske og profesjonelle tilnærming som har gjort oss gode og etterspurte, sier Geir Ivar Pettersen, administrerende direktør i Ingeniør Ivar Pettersen AS. Han er tredje generasjon Pettersen i den veletablerte elektroentreprenør- bedriften som ble grunnlagt i 1903. – Vi leverer systematiserte opplegg for el-kontroll, forebyggende vedlikehold og service rettet mot alle typer bygg, fra industri- og kontorbygg til kjøpe- sentre, landbruk, borettslag og boliger, sier Pettersen. ALENE OM Å TILBY TEGG SERVICE I tillegg til kontroll av el-anlegg i ny- bygg, tilbyr Ingeniør Ivar Pettersen AS også etterkontroll og oppfølginger av eksisterende anlegg, og til dette har de et eget system som de er alene om i Norge. – TEGG Service gjør det mulig å ha et systematisert opplegg for fore- byggende vedlikehold og service av elektriske anlegg, forteller Pettersen. Systemet er beregnet på profesjonelle eiendomsbesittere og forvaltere som skal tilfredsstille internkontrollforskriftene med mål om å redusere mulighetene for kostbare driftsavbrudd og forhindre skade på bygninger og personer. – Drifter du et eller flere bygg plikter du å holde det elektriske anlegget i forskriftsmessig stand, og det kan vi hjelpe til med. Enkelte har en strategi om å sjekke hvert halvår, andre sjekker hvert år eller annet hvert år, det avhenger av type virksomhet og her veileder vi gjerne. DEKKER HELE ØSTLANDET I dag har Ingeniør Ivar Pettersen AS 200 ansatte fordelt på kontorer i Moss, Sandefjord, Oslo, Drammen og Vikersund. – Vi har et stort fortrinn ved at vi dekker hele østlandsområdet. Det gjør at vi kan følge opp kunder med bygg i flere byer, vi har også flere lands- dekkende avtaler, sier Pettersen. Bedriften har nylig skrevet en avtale med Undervisningsbygg i Oslo om termografering og sjekk av de elektriske anleggene på en rekke skolebygg, og har nylig avsluttet en vellykket fireårs- avtale med Boligbygg i Oslo. – Vi er godt rustet til å ta oppgaver som er logistisk krevende og vi jobber tett i samarbeid med kundene våre, sier Pettersen. Med kontorer i Buskerud, Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold tilbyr Ingeniør Ivar Pettersen AS el-kontroll, TEGG Service og forebyggende vedlikehold til store og små virksom- heter i hele østlandsområdet. I tillegg var veksten i offentlig sektor på 242. Totalt 714 nye arbeidsplasser i Drammen. Samlet hadde Drammen ved årsskiftet 37.113 arbeidsplasser. Dette er rekord. Av disse er 24.380 arbeidsplasser i privat næringsliv. I hele Buskerud kom det 1.559 nye arbeidsplasser i 2018. Nær halvparten av veksten skjedde således i Drammen, og arbeidsplassveksten er bedre i Drammen enn i byer som Kongsberg, Tønsberg, Fredrikstad og Moss. Trenger boligvekst Drammen har dermed snudd utviklingen som har vært de siste ti årene, men den sterke veksten i arbeidsplasser må nå følges av boligvekst. Det bidrar til befolkningsvekst. Drammen er en tradisjonell industriby utviklet gjennom flere hundre år av tømmer, cellulose, Drammenselva, tømmereksport og havnevirksomhet. I dag har vi derimot et svært variert næringsliv med nær 6000 foretak. Næringslivet i Drammensregionen kjennetegnes av god lønnsomhet og mange nyetableringer. Tre store aktuelle prosjekter er drivere i arbeidsplassutviklingen: «Næringsvekst 2020» med vekt på eiendom, helse, entreprenørskap og besøksnæringen; «Kontordestinasjon Drammen 2025» med mål om å gjøre Drammen mer attraktiv for store kontorbedrifter og ikke minst; Nye Drammen sykehus som skal være i full drift i 2025. Kompetanse Vi får en stadig eldre befolkning. Det er en fremtidig hovedutfordring. Mer enn 10 prosent av befolkningen kommer til være over 80 år i 2037, målt i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder. Derfor hviler det et tungt ansvar på våre folkevalgte, for å tiltrekke regionen yngre kompetente arbeidstakere. Vi forventer derfor en aktiv boligpolitikk i årene som kommer. Fra 1. januar 2020 får vi en kommunereform og en regionreform. Byen passerer 100.000 innbyggere, og den nye fylkeskommunen Viken passerer 1.200.000 innbyggere. Dette gir muligheter, men det kan også bli en utfordring dersom vi ikke kjenner vår besøkelsestid. Digitalt næringslivsmagasin Næringsforeningen skal aktivt og målrettet bidra til å styrke arbeidsplassutviklingen. Og vi skal fortsette å fortelle interessante historier om medlemmene våre og regionen vår. Derfor lanserer vi 15. mai vårt digitale næringslivsmagasin. Så klikk deg inn på drammen24.no og les om alt det spennende som skjer i regionen vår. Rune Kjølstad Daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen UTGIVER: Næringsforeningen i Drammensregionen ANSVARLIG REDAKTØR: Rune Kjølstad PROSJEKTLEDER: Per-Jan Brekke i Godt Sagt DESIGN: Sondre Bekk i Godt Sagt REPORTASJETIPS: Godt Sagt 926 64526 - per-jan@godtsagt.no TRYKK: Trykk Service OPPLAG: 10 000 ANSVARLIG MARKED/ANNONSER: Wang Media AS 930 38 223 - post@wangmedia.no I 2018 ble det skapt 472 nye arbeidsplasser i privat sektor i Drammen. SKAL VINNE KAMPEN OM ØSTLANDET

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MDg=