dt.no |
Tone Sørensen, prosjektleder i Næringsforeningen "jakter grønt"

dt.no | "Vil prise grønne gründere"

14.08.2019
dt.no | "Med Terje Stykket og Arild Lauritzen i spissen skal Drammen Rotary nå jakte grønne gründere i drammensdistriktet. Nyskapningen er en grønn gründerpris."

JAKTER GRØNT: Nå skal den beste grønne gründeren i Drammens-distriktet kåres, med blant andre Tone Sørensen i Næringsforeningen, Erik Dalheim og Arild Lauritzen fra Drammen Rotary og Trond I Østgaard fra Universitetet i Sørøst-Norge i juryen.

 

Kilde: dt.no

Les hele saken her (+): https://www.dt.no/naringsliv/drammen/gr-nder/vil-prise-gronne-gr-ndere-lokker-med-en-pris-pa-30-000-kroner/s/5-57-1195881

 

KRITERIER FOR GRØNN GRÜNDERPRIS:

  • Gründerprisen kan tildeles enkeltpersoner, en forskergruppe, en oppstartbedrift i vår region.
  • Prosjektet skal bidra til konkrete miljøforbedringer/endring av adferd.
  • Prosjektet skal i seg selv ha utviklingspotensiale, både idémessig og økonomisk.
  • Gründerens/bedriftens utgangspunkt er en konkret tjeneste eller produkt som har kommet så langt i sin utvikling at kommersialisering er i gang, det vil si det kan vises til resultater
  • Søknaden må understøttes av en økonomisk analyse
  • Prisen kan ikke tildeles samme prosjekt mer enn én gang

 

Forslag sendes innen 15.09.2019 til drammen@rotary.no  og merkes: Grønn Gründer 

 

 

 

Tone Sørensen, prosjektleder i Næringsforeningen "jakter grønt"
dt.no |
Tone Sørensen, prosjektleder i Næringsforeningen "jakter grønt"