Drammen kommune satser friskt på næringsutvikling: – Skal ansette ny næringsrådgiver

11.01.2022
Drammen kommune tar grep om næringsutviklingen. I forbindelse med kommunestyrets behandling av Handlings- og økonomiplan 2022-25 og årsbudsjett 2022, ble en rekke verbalforslag vedtatt. Næringssjef Toril Lislien (bilde), oppfatter at kommunestyret gjennom dette vedtaket har gitt et tydelig signal om at arbeidet med næringsutvikling skal prioriteres og videreutvikles i Drammen kommune.
Formannskapet overtar næringsutvalgets mandat og ansvar Det ble tydeliggjort i kommunestyremøte, at næringsutvikling er et av Drammen kommunes viktigste satsingsområder. Det skal utvikles effektive tiltak og rammebetingelser som legger til rette for og stimulerer vekst og utvikling i Drammenssamfunnet. For å sikre tilstrekkelig politisk kraft og oppmerksomhet på denne satsingen, vil formannskapet overta næringsutvalgets mandat og ansvar. Formannskapet og gruppeledere vil fungere so...