Nettverksgruppene

Nettverkene i Næringsforeningen representerer ulike bransjer og fagfelt. Nettverkene er organisert på tvers av kommunegrensene i Drammensregionen og har hver sin ressursgruppe på 6-15 nøkkelpersoner. Næringsforeningens rolle er å tilrettelegge og koordinere arbeidet og har én administrasjonskontakt i hver ressursgruppe.

Ressursgruppene har fokus på å:

 

  • Videreutvikle nettverkene

  • Sette næringspolitiske saker på agendaen

  • Samarbeide med andre nettverksgrupper

  • Synliggjøre nettverket i regionen

  • Bidra til kompetanseheving for bedriftene innenfor det respektive feltet

  • Gjennomføre arrangementer de mener er viktig for sine næringer

  • Arbeide for å få på plass/utvikle nettverk og attraktive møteplasser

 

Våre nettverksgrupper finner du i menyen til venstre.