Close

Trainee Drammensregionen

Drammensregionen har mange spennende jobbmuligheter for personer med høyere utdanning.

Trainee Drammensregionen er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Drammensregionen, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og utvalgte bedrifter i Drammensregionen. Sammen planlegger vi nå programmets niende kull med nye traineestillinger.

 

Slik oppsummerer traineene noen av sine erfaringer med programmet:

 

  • "Utfordrende prosjektoppgaver som griper rett inn i bedriftenes hverdag"
  • "Unik mulighet til å bygge nettverk i ulike bedriftsmiljøer, samt traineene i mellom"
  • "Synliggjør spennende bedrifter og karrieremuligheter i Drammensregionen" 

 

 

Slik oppsummerer deltakerbedriftene noen av sine erfaringer med programmet:

 

  • "Fantastisk rekrutteringsmulighet - vi klarer ikke å tiltrekke oss like gode kandidater når vi selv rekrutterer, som de vi får fra Trainee-programmet."
  • "Traineene er operative fra dag èn - de ivrer etter å vise til resultater."
  • "Oppgaver blir løst på en glimrende måte - alle typer utfordringer blir møtt med entusiasme."

Viktige datoer

Vi arbeider høsten 2017 og våren 2018 med rekruttering av bedrifter til Trainee Drammensregionen kull 9. Oppstarten er planlagt til 1. september 2018.

Søknad

Traineeprogrammet er forbeholdt nyutdannede kandidater med minimum bachelorgrad eller tilsvarende, innenfor fagområder som er definert av deltakerbedriftene. Normalt vil kun kandidater som fullfører sitt studium i søknadsåret (nyutdannede) bli vurdert. Søkere fra alle universiteter og høyskoler i Norge eller utlandet kan søke. Søkere med utdanning fra utlandet bør ha sin utdanning fra læresteder som er godkjent av Statens lånekasse i Norge.

I rekrutteringsprosessen legges det vekt på kandidatens formelle kompetanse, personlighet og motivasjon - samt tilknytning til Drammensregionen.

Omstilling

Drammensregionen har vært gjennom og er fremdeles i en omfattende utvikling.

Nå er det mangfold, kompetanse, innovasjon og vekstkraft som dominerer, med fremtidsrettet industri tuftet på teknologi, logistikk, høy kompetanse og internasjonalt fokus.

Industribedriftene er underleverandører til høyteknologiselskap som er globalt ledende. Handel har lenge vært en viktig næring i Drammen, og er det fortsatt. Drammen er et spennende intermodalt logistikknutepunkt med tilgang til vei, sjø og jernbane. Næringslivet i Drammensregionen er flinke til å tilpasse seg skiftende tider. Det lover godt for fremtiden.

Byutviklingen i Drammen de senere årene har gitt byen en rekke nasjonale og internasjonale priser, bl.a. prisen for Europas beste byutvikling i 2008. Drammen feiret sitt 200-års jubileum i 2011. Kulturlivet i regionen blomstrer som aldri før. Nytt sykehus skal bygges og tilflytningen til regionen øker. Fram til 2036 er det forventet en økning i antall innbyggere på 50.000. Dette krever utvikling, og Drammensregionen har neppe vært et mer spennende og attraktivt sted å jobbe og bo enn nå!

Miljø- og kompetansebyen Drammen er med andre ord et spennende sted å starte yrkeskarrieren.