Close

Internasjonale Drammen

Prosjektet er et unikt samarbeid mellom næringslivet i drammensregionen, det offentlige og organisasjonene. Målet er å utnytte alle tilgjengelige ressurser best mulig.

 

Når vi tør mer, utnytter vi alle ressursene og skaper bedre bedrifter.

Styringsgruppa for Internasjonale Drammen:

Kathrine Christensen – NAV Drammen

Ivar Flaten – Sokneprest

Terje Stykket   - Stykket Holding AS

Tor Kirkeng – Kiwi

Elisabeth Holen – NAV Buskerud Fylke

Kristian Thowsen – Buskerud Fylkeskommune

Nasim Rizvi - Grûnder

Cecilie Brunsell – Konstituert Daglig leder, Næringsforeningen

 

Kan det være aktuelt for din bedrift å være deltager i prosjektet Internasjonale Drammen? 
 

Kontakt: Prosjektetleder Liv Gaarder-Larsen 907 81 078 / liv.gaarder-larsen@nfdr.no