Close

Kapitalfondet

Kapitalfondet som er tilkommet ved salg av Handelsstandens hus. Byggefondet, som er tilkommet ved gaver og avsetninger, ble i 2010 innfusjonert i Kapitalfondet.

Inntil 35% av årlig avkastning kan tilføres foreningens drift, inntil 15% til prosjekter etter vedtak i rådet og resterende tillegges kapitalen. Kapitalfondet gjør det mulig for foreningen å holde et høyere aktivitetsnivå enn næringsforeninger flest. Styremedlemmene velges på generalforsamlingen til Næringsforeningen blant tidligere styreledere i foreningen.

 

Styret i Kapitalfondet:

  • Gerd Barth Thorsby, styrets leder
  • Morten André Yttreeide, styrets nestleder
  • Geir Ivar Pettersen
  • Dag Anders Bergflødt
  • Den til enhver tid valgte styreleder og nestleder i Næringsforeningen

 

Styret i Kapitalfondet velger selv sin leder og nestleder for 1 år.