Close
Tirsdag 11. september kl. 19:00 - 21:00
Sparebanken Øst, Stasjonsgata 14, Hokksund, 3. etasje, inngang fra Parkveien
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille standplass
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
as
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Standplasser
Close
Tirsdag 11. september kl. 19:00 - 21:00
Sparebanken Øst, Stasjonsgata 14, Hokksund, 3. etasje, inngang fra Parkveien
Registreringsfrist:
11.09.2018 16:00
Jeg vil gjerne delta
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Servering Warning
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Close
Tirsdag 11. september
Sparebanken Øst, Stasjonsgata 14, Hokksund, 3. etasje, inngang fra Parkveien
Registreringsfrist:
00.00.0000
Jeg vil gjerne bestille servering
Forsøk først å finne ditt firma i vår database. Skriv i feltet og søk.
Velg ditt selskap
Fant du ikke ditt firma – registrer deg her!
Kryss av for de som skal delta:
Servering Warning
Tirsdag 11. september kl. 19:00 - 21:00
Sparebanken Øst, Stasjonsgata 14, Hokksund, 3. etasje, inngang fra Parkveien
Registreringsfrist deltagelse: 11.09.2018 16:00

Opplev Hokksund inviterer til temakveld om identitet og tettstedsattraktivitet

 

Hvor attraktiv er Øvre Eiker og Hokksund?

Hvordan kan Øvre Eiker posisjonere seg og utvikle sin egen identitet? 

Hvordan kan Hokksund gjøres attraktivt ved å synliggjøre de positive kvalitetene byen Hokksund har å tilby?

Styringsgruppa i Opplev Hokksund inviterer til temakveld. Bak Opplev Hokksund står blant annet Øvre Eiker kommune, handelstandsforeningen, gårdeierforeningen i Hokksund og representanter fra næringslivet.

 

Vi ønsker næringsliv, kommunen og det offentlige, kommunens innbyggere og alle som elsker Øvre Eiker og Hokksund velkommen til en spennende kveld om attraktivitet og identitet.

Velkommen til Øvre Eiker!
Ann Siren Fjerdingstad, ordfører i Øvre Eiker kommune
Ann Sire Fjerdigstad ønsker velkommen til temakvelden!

Ann Sire Fjerdingstad er Øvre Eikers første kvinnelige ordfører. Hun tok over som ordfører etter Anders Werp høsten 2009. Frem til i dag har hun vært en brennede og engasjert ordfører for Øvre Eiker og menneskene i kommunen.
Hvordan kan Hokksund og Øvre Eiker lykkes med å bli attraktiv?
Knut Vareide, Sosialøkonom og forsker hos Telemarksforskning
Knut Vareide er sosialøkonom (cand oecon) fra universitetet i Oslo (1985. De siste 22 årene har han drevet med forskning innenfor fagfeltet regional utvikling, hovedsakelig basert på kvantitative analyser og modeller. Modellene og analysene som Vareide har utviklet brukes i dag av mange kommuner, regioner og fylker i Norge som grunnlag for strategiutvikling og samfunnsplanlegging.

Knut vil presentere rykende ferske analyser og kunnskapsgrunnlag for Øvre Eiker og Hokksunds attraktivitet og vil komme med noen gode råd på "Best Practices" basert på hans nasjonale engasjement for kommmuner og tettsteder som er smmenlignbare.
Hva betyr egentlig "opplev Hokksund - ekte og personlig"?
Hans Arne Odde, kommunikasjonsrådgiver / partner i Godt Sagt
Hans Arne er utdannet innen journalistikk og kommunikasjon. Hans Arne utvikler kommunikasjonsstrategier, fasiliterer prosesser, driver medietrening, skriver, leder konferanser og gir råd til ledere. Hans Arne har tidligere jobbet med ulike prosjekter om identitetsutvikling i Drammensregionen. Han var også tidligere engasjert i tidlig fase i prosjekter knyttet til Eikerbygdene og forspillet til det vi i dag kjenner som Opplev Hokksund.
Prosjektet Opplev Hokksund - ekte og personlig
Representanter fra Opplev Hokksund vil vise hva Opplev Hokksund er.
Hvor er vi i dag? Og hva kan Opplev Hokksund bety for byen, samfunnet og utviklingen i tiden som kommer?
I Hokksund er det etablert et ambisiøst og godt samarbeid mellom Hokksund Handelsstandsforening, Hokksund Gårdeierforening og Øvre Eiker kommune. Formålet med samarbeidet er å synliggjøre byens mangfoldige og gode tilbud til innbyggerne, både i egen kommune og  i regionen for øvrig.