Close
Fond og stiftelser
Fond og stiftelser

Vi kan tilby kapitalfond, Lydia og Harald Lyches Fond og Næringsforeningens Stipendiefond.

Kapitalfondet

Kapitalfondet som er tilkommet ved salg av Handelsstandens hus. Byggefondet, som er tilkommet ved gaver og avsetninger, ble i 2010 innfusjonert i Kapitalfondet.

Inntil 35% av årlig avkastning kan tilføres foreningens drift, inntil 15% til prosjekter etter vedtak i rådet og resterende tillegges kapitalen. Kapitalfondet gjør det mulig for foreningen å holde et høyere aktivitetsnivå enn næringsforeninger flest. Styremedlemmene velges på generalforsamlingen i DNF blant tidligere formenn i foreningen.

 

Styret i Kapitalfondet 2015:

  • John Erik Nilsen, styreleder
  • Gerd Barth Thorsby, nestleder
  • Morten André Yttreeide
  • Odd Eivind Gabrielsen
  • Dag L. Andersen
  • Ragnhild Larsen Nyhus-Haaning

 

I tillegg er foreningens til en hver tid valgte styreleder og nestleder automatisk medlemmer i fondsstyret. Styret i Kapitalfondet velger selv sin leder og nestleder for 1 år.

 

Lydia og Harald Lyches Fond

Lychefondet deler årlig ut betydelige midler til sosiale, kulturelle og allmennyttige formål i Drammen og nærmeste omegn. Utdeling av gaver til allmennyttige formål: Søkere må være fra Drammen eller nærmeste omegn (nabokommunene). Det kan gis støtte til sosiale og kulturelle institusjoner og virksomheter (sykehjem, teater, museer, kirker, kor, korps etc.), frivillige organisasjoner (Røde Kors, speiderbevegelsen, ungdomsorganisasjoner etc.) og forskningsprosjekter. OBS: Det gis ikke støtte til drift. 

Årlig utdeling p.t. ca kr 2 mill.


Søknadsfristen er 15. september 2017

Søknadsskjema

Næringslivets Stipendiefond

Fondets formål er å gi studenter fra Drammensregionen stipendier for studier ved norske eller utenlandske høyskoler/universiteter eller stipendier til annen relevant yrkespraksis i Norge eller utlandet. Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema.

 

Søknaden sendes til Næringsforeningen i Drammensregionen, Bragernes Torg 13,
3017 Drammen

 

Søknadsfrist er: 30.april.

 

Her finner du: Vedtekter for Næringslivets Stipendiefond