Close

Kapitalfondet

Kapitalfondet som er tilkommet ved salg av Handelsstandens hus. Byggefondet, som er tilkommet ved gaver og avsetninger, ble i 2010 innfusjonert i Kapitalfondet.

Inntil 35% av årlig avkastning kan tilføres foreningens drift, inntil 15% til prosjekter etter vedtak i rådet og resterende tillegges kapitalen. Kapitalfondet gjør det mulig for foreningen å holde et høyere aktivitetsnivå enn næringsforeninger flest. Styremedlemmene velges på generalforsamlingen i DNF blant tidligere formenn i foreningen.

 

Styret i Kapitalfondet:

  • John Erik Nilsen, styreleder
  • Gerd Barth Thorsby, nestleder
  • Morten André Yttreeide
  • Odd Eivind Gabrielsen
  • Dag L. Andersen
  • Ragnhild Larsen Nyhus-Haaning

 

I tillegg er foreningens til en hver tid valgte styreleder og nestleder automatisk medlemmer i fondsstyret. Styret i Kapitalfondet velger selv sin leder og nestleder for 1 år.